5G transition services

Wzbogać hiperłączność dzięki przełomowym usługom 5G.

Placeholder for Barcelona streets from aboveBarcelona streets from above

Nomios posiada umiejętności i rozwiązania zapewniające udaną ewolucję do 5G dla dostawców usług mobilnych.

Ciągle zmieniające się i zakłócające technologie wstrząsają modelami biznesowymi, ponieważ wchodzimy w hiperpołączony świat, w którym sieci muszą być wyposażone w niskie opóźnienia, dużą gęstość i wysoką przepustowość. Po sfinalizowaniu standardu 5G New Radio, standaryzacja 5G nabrała tempa, przybliżając nas do wdrożenia inteligentniejszych, szybszych i niezrównanych usług połączonych.

Wykorzystanie korzyści ekonomicznych płynących z 5G

5G to coś więcej niż tylko generacyjny krok w dziedzinie łączności; rola, jaką technologia mobilna odgrywa w społeczeństwie, zostanie fundamentalnie zmieniona przez 5G. W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na łączność, 5G oznacza możliwość stworzenia specjalnie zbudowanej, elastycznej sieci, dostosowanej do konkretnych potrzeb obywateli i gospodarki.

Dostawcy usług mogą wykorzystać korzyści ekonomiczne, jakie niesie ze sobą 5G, i udostępnić sieci mobilne o wysokiej wartości dla bezpiecznej gospodarki cyfrowej 5G. Stają się oni potężnymi twórcami technologii i godnymi zaufania partnerami dla klientów biznesowych, budując zróżnicowane sieci, aby zmaksymalizować możliwości biznesowe i zminimalizować odpowiedzialność. Przewiduje się, że przychody operatorów będą rosły w tempie CAGR wynoszącym 2,5 procent, aby osiągnąć 1,3 biliona dolarów w usługach 5G do 2025 roku.

5G spowoduje wzrost ruchu mobilnego, jak go zabezpieczyć?

Oczekuje się, że do końca 2023 roku globalny ruch danych w sieciach komórkowych wzrośnie ośmiokrotnie. Potrzebne są zatem wyższe prędkości przesyłu danych, wykorzystanie widma i bardziej wydajne technologie, takie jak 5G Signaling Solutions, Diameter Firewall i Location Based Services. Przykłady innowacyjnych aplikacji, takich jak wirtualna rzeczywistość, połączone samochody, zdalne monitorowanie pacjentów i inteligentne rolnictwo, a także strumieniowanie wideo 8K, wymagają wyższej przepustowości, nowych standardów bezpieczeństwa, niskich opóźnień i większej pojemności.

W miarę jak 5G zaczyna być wprowadzane na rynek, organizacje coraz częściej zwracają się do dostawców usług o zapewnienie odpornej sieci z solidnymi mechanizmami bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć swoich podłączonych klientów, upewniając się, że aplikacje i usługi przechodzące przez ich sieci są czyste i bezpieczne. Zapobieganie staje się bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Zapewnienie widoczności warstwy aplikacji i spójnych zabezpieczeń dla wszystkich lokalizacji w sieci mobilnej jest niezbędne do zapewnienia przyszłościowego bezpieczeństwa.

5G: Pierwsza architektura oparta na chmurze dla operatorów sieci komórkowych

Placeholder for 5g embb urllc mmtc5g embb urllc mmtc

5G to kluczowy element budowy społeczeństwa sieciowego i mobilnego świata cyfrowego. Architektura Cloud-Native 5G umożliwia nie tylko zwiększenie szybkości, ale także zróżnicowane wymagania dotyczące usług oraz ciągłe połączenie z usługami o znacznie niższych opóźnieniach niż te, które występują obecnie w sieciach mobilnych. Sieci 5G Core zapewniają takie możliwości jak Network Slicing i mobile edge computing, otwierając nowy wymiar przypadków użycia i modeli biznesowych. Dzięki technologiom 5G RAN można uzyskać przewagę konkurencyjną, ponieważ umożliwia to dostawcom uruchomienie komercyjnych sieci 5G o niskich opóźnieniach i wysokiej przepustowości obsługujących znacznie więcej urządzeń. Dlatego właśnie 5G stanowi fundamentalną zmianę w środowisku biznesowym. Transformacja w sposobie prowadzenia działalności w kilku obszarach przemysłu.

ITU-R szacuje, że globalny ruch IMT wzrośnie w zakresie 10-100 razy od 2020 do 2030 roku. Oczekuje również, że IMT-2020, które jest terminem ITU dla 5G, będzie wspierać trzy różne rodzaje usług: ulepszone mobilne usługi szerokopasmowe, ultra-niezawodną komunikację o niskich opóźnieniach oraz masową komunikację typu maszynowego. Te trzy rodzaje usług nie mogą być obsługiwane przez jedną sieć dostępową. Sieć 5G będzie obsługiwać różne sieci dostępowe, w tym 5G new RAT, stacjonarne sieci przewodowe i WiFi.

Z punktu widzenia operatorów sieci oznacza to, że wraz z 5G pojawią się nowe modele biznesowe prowadzące do nowych sposobów monetyzacji sieci - budowania ekosystemów dla inteligentnych miast i IoT, na przykład, wykorzystujących nowe modele umożliwione przez 5G.

Nomios: Budowanie najlepszych sieci 5G

Firma Nomios wspiera klientów w realizacji planu przejścia z 4G na 5G. W oparciu o nasze niezrównane doświadczenie i silny ślad w branży dostawców usług, umożliwiając transformacje technologii i sieci, opracowaliśmy holistyczne podejście i metodologię, aby pomóc Ci w podróży do 5G. Efektywnie kosztowo i z sukcesem dzięki naszym rozwiązaniom mobilnym.

Nasi specjaliści z sektora telekomunikacyjnego oferują wgląd i narzędzia, które pomogą Twojej firmie zidentyfikować możliwości 5G, zmaksymalizować wzrost i zapobiec ewentualnym pułapkom. Od mobilnych sieci szerokopasmowych, przez infrastrukturę sieciową, po ewolucję urządzeń - zapewniamy dostęp do profesjonalistów z cennym, praktycznym doświadczeniem.

Dzięki progresywnym, skoncentrowanym na programach, niezależnym od dostawców rozwiązaniom, które wykazują głębokie zrozumienie systemów IT i interoperacyjności, Nomios wdraża światowej klasy zespół inżynierów dla Twoich wyzwań IT, którzy są gotowi pomóc Ci w opracowaniu modeli biznesowych i technologii, które wprowadzą 5G w życie.

Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu