3G-4G roaming, MAP-Diameter IWF

Oparte na oprogramowaniu, wspierające wirtualizację i wdrażanie w chmurze.

Zapewnienie interoperacyjności istniejących sieci 2G/3G z nowymi, szybko się rozwijającymi sieciami 4G/LTE staje się obecnie kwestią priorytetową. Usługodawcy dążą do maksymalizacji zasięgu sieci komórkowych poprzez wprowadzanie usług łączących sieci LTE z istniejącymi i zapewnianie abonentom płynności i ciągłości dostępu do usług. Dla mniejszych operatorów oraz operatorów MVNO uzyskanie dostępu do technologii LTE stanowi często poważne wyzwanie. Właściwą odpowiedzią może być rozwiązanie Nomios.

Umożliwia ono komunikację między istniejącymi sieciami 3G a nowymi sieciami LTE znacznie niższym kosztem i bez konieczności modernizacji sprzętu sieciowego, co eliminuje konieczność angażowania się w długotrwałe i ryzykowne projekty. Wbudowane w kontroler BFX funkcje interoperacyjności MAP-Diameter zapewniają operatorom i dostawcom dostęp do mechanizmów pozwalających oferować roaming danych 4G.

Zaawansowana funkcja interoperacyjności MAP-Diameter

Rozwiązanie BFX udostępnia pełną funkcję interoperacyjności (IWF) do łączenia interfejsów MAP typu Gr i Gf z interfejsami Diameter typu S6a, S6d, S13 i S13a, zgodnie ze specyfikacją techniczną 3GPP TS 29.305. Zastosowana przez firmę Nomios implementacja funkcji sieciowej TS 29.305 jest gotowa do natychmiastowego użytku, co daje dostawcom i operatorom możliwość szybkiego wdrażania nowych usług. Kontroler BFX kontaktuje się z rejestrem HLR w sieci SS7 dla potrzeb uwierzytelniania abonentów, obsługi mobilności i zarządzania profilami, umożliwiając realizowanie między innymi funkcji roamingu danych 4G/LTE i przenoszenia obciążenia na sieci Wi-Fi. Wdrożenie bramy interfejsu BFX jako frontonu Diameter dla rejestru HLR pozwala operatorom oferować roaming danych 4G bez konieczności modernizowania rejestru HLR do serwera HSS.

Obsługa rejestrów HLR w wersji starszej niż 8

Standardowe implementacje funkcji interoperacyjności MAP-Diameter obsługują jedynie nowsze wersje rejestrów HLR (wersję 8 i późniejsze wg 3GPP). Setkom operatorów tradycyjnych i MVNO uniemożliwia to oferowanie usług 4G. Specjalnie opracowana przez firmę Nomios funkcja interoperacyjności 3G-LTE pozwala łączyć istniejące rejestry HLR starszej generacji (sprzed wersji 8) z sieciami 4G/LTE. Dzięki tej specjalnej funkcji rozwiązanie BFX może generować dane wektora zabezpieczeń KASME wymagane do łączności z rejestrem HLR w wersji starszej niż 8. Teraz wszyscy operatorzy tradycyjni i MVNO mają okazję uwolnić się od przywiązania do rozwiązań jednego dostawcy wymagającego modernizacji do nowszych generacji technologii HLR/HSS.

Integracja sieci Wi-Fi i komórkowych

W połączeniu z modułem BFX RADIUS to samo rozwiązanie może obsługiwać łączność RADIUS-SS7/MAP niezbędną do przenoszenia obciążenia na sieci Wi-Fi, gdy serwer RADIUS EAP-SIM musi pozyskać parametry uwierzytelniania z rejestru HLR (SS7) lub serwera HSS (Diameter) w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia na podstawie danych SIM.

Korzyści

Wykorzystanie rozwiązania BFX do zapewnienia interoperacyjności MAP-Diameter wiąże się z licznymi korzyściami:

  • Natychmiastowa dostępność kompletnej funkcji interoperacyjności MAP-Diameter zgodnej ze specyfikacją 3GPP TS 29.305 i obejmującej unikalną funkcję generowania danych wektora zabezpieczeń KASME (funkcję derywacji KASME), która pozwala łączyć się z rejestrami HLR w wersji starszej niż 8.
  • Sprawdzone rozwiązanie przetestowane i wdrożone z produktami wszystkich głównych dostawców rejestrów HLR.
  • Elastyczne opcje konfiguracyjne pozwalają na bieżąco przystosowywać system do wariantu Diameter lub SS7 określonego dostawcy oraz szybko dopasowywać interfejsy do potrzeb konkretnych środowisk klientów, nowych zastosowań i przyszłych aktualizacji systemów. Eliminacja uzależnienia od prac badawczo-rozwojowych dostawców.
  • Przyszłościowe podejście o dużych możliwościach rozbudowy: to samo rozwiązanie może obsługiwać nowe interfejsy (np. różne aplikacje Diameter, RADIUS, XML/HTTP, SOAP, REST, LDAP, ENUM, SS7 itd.) i nowe funkcje (np. DRA/DEA) bez konieczności tworzenia nowego oprogramowania.
  • Wbudowany w bramę interfejsu BFX zestaw zintegrowanych funkcji stanowiący unikalną kombinację funkcji DRA, DEA i IWF na pojedynczej platformie.
  • Rozwiązanie definiowane programowo, które umożliwia używanie standardowego sprzętu oraz obsługuje wirtualizację i wdrożenia chmurowe.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu