MDR XDR

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym dzięki MDR i XDR

Inès Khabkhabi
Placeholder for Ines khabkhabiInes khabkhabi

Inès Khabkhabi , Global Executive Cybersecurity , Nomios Holandia

Do przeczytania w 4 min.
Placeholder for 2 persons behind a screen2 persons behind a screen

Share

W coraz bardziej połączonym cyfrowym świecie, ochrona wrażliwych danych i krytycznej infrastruktury stała się kluczową kwestią dla firm i instytucji działających w sektorze publicznym. Ponieważ środowisko zagrożeń stale ewoluuje, przyjęcie proaktywnej strategii cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ochrony przed rosnącą liczbą wyrafinowanych cyberataków.

Synergia zarządzanego wykrywania i reagowania (MDR) oraz rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) oferuje solidny mechanizm obrony przed wieloma cyberzagrożeniami, zapewniając wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kilku sektorom publicznym i zagłębimy się w znaczenie MDR i XDR, jeśli chodzi o skuteczne zwalczanie cyberzagrożeń, spełnianie europejskich przepisów dotyczących zgodności i przestrzeganie norm ISO 27001.

Ochrona naszych skarbnic wiedzy: Edukacja i cyberbezpieczeństwo

W instytucjach oświatowych ochrona danych studentów, wyników badań i zasobów akademickich ma nadrzędne znaczenie. Zwłaszcza po wejściu w życie dyrektywy NIS2 (Network and Information Systems), sektory edukacji muszą zapewnić kompleksowe środki cyberbezpieczeństwa. Ujawnienie wrażliwych danych w instytucjach edukacyjnych sprawiło, że stały się one atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. W 2022 r. w sektorze edukacji odnotowano 44% wzrost cyberataków w porównaniu z 2021 r.

Maastricht University (Holandia), University of Hertfordshire (Wielka Brytania), Howard University (Stany Zjednoczone), University of California (Stany Zjednoczone) i Michigan State University (Stany Zjednoczone) to przykłady instytucji edukacyjnych, które padły ofiarą cyberataków w ostatnich latach.

Połączenie MDR i XDR oferuje szkołom i uniwersytetom holistyczny wgląd zarówno w środowiska IT, jak i w środowiska laboratoryjne, umożliwiając wczesne wykrywanie zagrożeń, które mogą pochodzić z różnych punktów końcowych. Konsoliduje dane bezpieczeństwa z wielu źródeł, takich jak zapory ogniowe, punkty końcowe i urządzenia sieciowe, umożliwiając stworzenie ujednoliconego widoku stanu cyberbezpieczeństwa i proaktywne reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Bezpieczne zarządzanie wrażliwymi informacjami o pacjentach: Opieka zdrowotna i cyberbezpieczeństwo

Sektor opieki zdrowotnej obsługuje wiele wrażliwych informacji o pacjentach i poufnej dokumentacji medycznej. Dyrektywa NIS2 podkreśla konieczność zapewnienia solidnego cyberbezpieczeństwa w celu ochrony prywatności pacjentów i zapewnienia ciągłości świadczenia usług opieki zdrowotnej. Ponieważ organizacje opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu polegają na wzajemnie połączonych urządzeniach medycznych i cyfrowej dokumentacji medycznej (e-zdrowie), ryzyko cyberataków na krytyczną infrastrukturę medyczną staje się jeszcze poważniejsze. Tylko w 2023 r. miliony ludzi zostały już dotknięte poważnymi naruszeniami danych dotyczących opieki zdrowotnej. Osobiste informacje zdrowotne (PHI) są cenniejsze na czarnym rynku niż dane uwierzytelniające karty kredytowe lub zwykłe dane osobowe (PII). Dlatego też cyberprzestępcy mają większą motywację do atakowania medycznych baz danych. W przypadku agencji opieki zdrowotnej średni koszt jednego skradzionego rekordu wynosi 355 USD.

Korzystanie z uzupełniających się funkcji MDR i XDR pozwala szpitalom i innym dostawcom usług medycznych zwiększyć widoczność zagrożeń i szybko reagować na potencjalne naruszenia. MDR poprawia możliwości reagowania na incydenty i wykrywania zagrożeń, ponieważ pozwala szybko ocenić i powstrzymać cyberincydenty, minimalizując wpływ na operacje rządowe i usługi dla obywateli.

Placeholder for Healthcare videocall with doctorHealthcare videocall with doctor

Konieczność bycia przykładem: agencje rządowe i cyberbezpieczeństwo

Agencje rządowe mają do czynienia z szeroką gamą poufnych informacji i krytyczną infrastrukturą. Jako główny cel cyberataków, zapewnienie odporności na ewoluujące zagrożenia ma nadrzędne znaczenie. Dyrektywa NIS2 uznaje krytyczne znaczenie podmiotów sektora publicznego i nakazuje przyjęcie solidnych środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesu publicznego.

Dane agencji rządowych są atrakcyjne dla hakerów, ponieważ splecione systemy organizacji rządowych zawierają ogromne ilości informacji od obywateli i innych organizacji, które są połączone za pośrednictwem różnych platform i systemów. Cyberataki na sektor publiczny zagrażają usługom publicznym i pociągają za sobą wysokie koszty finansowe dla tych agencji finansowanych ze środków publicznych. W najnowszym kwartalnym raporcie Global Threat Intelligence firmy Blackberry odnotowano 40-procentowy wzrost liczby cyberataków wymierzonych w agencje rządowe i sektor publiczny. Szczególnie w przypadku gmin, które często znajdują się na celowniku cyberprzestępców.

Co więcej, agencje rządowe, jako decydenci i strażnicy prawa, mają również obowiązek dawać przykład, jeśli chodzi o wdrażanie solidnych środków cyberbezpieczeństwa oraz gwarantowanie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. Jest to wyzwanie, ponieważ agencje rządowe są często finansowane z podatków i mają mniejsze budżety na cyberbezpieczeństwo niż prywatne firmy i większe korporacje.

Integracja MDR i XDR umożliwia agencji rządowej proaktywne wykrywanie i reagowanie na potencjalne ataki. Wszechstronna widoczność, jaką oferuje to połączenie, pomaga w identyfikacji zaawansowanych zagrożeń, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niewykryte przy użyciu tylko tradycyjnych środków bezpieczeństwa.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań cyberbezpieczeństwa: Jak Nomios może Ci pomóc

Sektor publiczny stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w erze cyfrowej. Synergia między MDR i XDR pomaga sprostać tym wyzwaniom i umożliwia szkołom, uniwersytetom, instytucjom opieki zdrowotnej i agencjom rządowym proaktywne wykrywanie i reagowanie na potencjalne ataki, zapewniając integralność i poufność wrażliwych danych. Nomios oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu wzmocnienia obrony.

Firma Nomios posiada certyfikat ISO 27001, który świadczy o zaangażowaniu w utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji. Wzmocnijmy cyberbezpieczeństwo sektora publicznego i zabezpieczmy podstawowe usługi świadczone obywatelom, studentom i pacjentom, jednocześnie przestrzegając europejskich przepisów dotyczących zgodności

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.