SIEM

23 powody, dla których warto wdrożyć system SIEM

Krzysztof Anzorge
Placeholder for Krzysztof AnzorgeKrzysztof Anzorge

Krzysztof Anzorge , Security Expert , Nomios Poland

Do przeczytania w 4 min.
Placeholder for London train track from aboveLondon train track from above

Share

Znamy 23 powody, dla których warto wdrożyć system SIEM. Sporo, prawda?

Spośród tak wielu zalet, skupimy się wyłącznie na tych, które naszym zdaniem pomogą usprawnić proces podjęcia decyzji w sprawie wdrożenia systemu SIEM. Zaczynajmy!

Czym jest SIEM - krótkie przypomnienie za co odpowiada

Systemom SIEM poświęciliśmy już parę artykułów na naszym blogu, ale zanim przejdziemy do korzyści tego typu rozwiązań, pomyśleliśmy że dla krótkiego przypomnienia warto wrócić na chwilę do kwestii - czym tak naprawdę są systemy SIEM?

SIEMy, z ang. Security Information and Event Management, odpowiadają za gromadzenie, a w dalszych krokach, przetwarzanie informacji czy zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego. Systemy typu SIEM wspierają procesy takie jak skuteczne wykrywanie zagrożeń, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa czy sprawdzanie zgodności z regulacjami.

Najprościej ujmując - system SIEM zbiera w jednym miejscu dane ze wskazanych elementów danej infrastruktury teleinformatycznej. Tym samym tego typu rozwiązanie maksymalizuje wykrywalność zagrożeń różnego typu, jednocześnie minimalizując czas reakcji i pracy, poświęcony na przełączanie się pomiędzy wieloma systemami. Oczywiście mowa o sytuacji sprzed skorzystania z rozwiązania typu SIEM. Właśnie, a teraz konkretniej, dlaczego naprawdę warto?

… bo to wygodne i pozwalające oszczędzić czas rozwiązanie

To chyba najważniejsze zalety jakie przychodzą nam w pierwszej kolejności do głowy, jeśli chodzi o system SIEM. To rozwiązanie, które przede wszystkim znacząco usprawnia proces reakcji na wystąpienie zdarzeń bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości w gromadzeniu danych. SIEM pozwala zbierać logi ze wszystkich źródeł w jednym systemie, co znacznie ułatwia proces hierarchizowania i analizowania zdarzeń.

Automatyzacja procesów, to nadal bolączka wielu systemów, które nie zawsze dają nam taką możliwość i nadal wymagają wiele „pracy ręcznej” czy przełączania między systemami. System typu SIEM automatycznie parsuje logi oraz je identyfikuje, dzięki czemu ich kategoryzacja czy oznaczanie zdarzeń nie będzie wymagać dodatkowej pracy. SIEM zrobi to od tej pory sam. Poruszając kwestie parsowania logów, kolejną ogromną zaletą wdrożenia tego typu rozwiązania, jest ich normalizacja.

Rozwiązanie tego typu niesie ze sobą ogromną korzyść w postaci opcji oznaczania krytyczności adresów czy hostów, co z kolei znacznie ułatwia hierarchizację wykrytych zdarzeń. W praktyce oznacza to, że jednemu rodzajowi zdarzenia przypiszę się różną ważność oraz znaczenie dla różnych systemów, np.: oddzielną dla systemów produkcyjnych, a inną dla testowych.

Warto dodać, że SIEM nie ogranicza się wyłącznie do jednego źródła danych. Umożliwia przeszukiwanie logów również w innych źródłach danych, w przypadku wykrycia jakiejkolwiek anomalii.

Placeholder for Whiteboard discussion engineersWhiteboard discussion engineers

Twój zespół od bezpieczeństwa pokocha SIEM jako narzędzie do zarządzania

Wdrożenie rozwiązania typ SIEM pozwoli zaoszczędzić Twojemu zespołowi nie tylko czas niezbędny do reakcji, ale przede wszystkim umożliwi skuteczne zarządzanie czy monitorowanie postępów w rozwiązywaniu zidentyfikowanych przez Twój Team incydentów. System typu SIEM nie tylko jest podstawowym narzędziem realizacji zadań przez SOC (Security Operation Center), ale właśnie jest to swoisty system do kompleksowego zarządzania działaniami podjętymi w kwestii zaistniałych incydentów.

SIEM ułatwi łączenie kropek i tworzenie korelacji

Jako liderzy i eksperci w branży cybersecurity, wiemy jak ważne jest wyciąganie wniosków na podstawie statystyk oraz analiz. W Nomios staramy się połączyć wiedzę ekspertów, dostarczonej w postaci gotowych reguł korelacyjnych czy sygnatur zdarzeń z systemem typu SIEM. Rozwiązanie tego typu pozwoli również na bieżąco tworzyć własne korelacje odpowiadające własnym scenariuszom ataków, co z kolei przełoży się na skuteczność i sprawność wykrywania w przypadku ponownego wystąpienia incydentu. SIEM przeszuka logi w historii zdarzeń zgodnie z nowymi sygnaturami oraz korelacjami, w celu zweryfikowania czy zidentyfikowane zdarzenie wystąpiło już wcześniej.

Tym co zbieramy, warto się czasami podzielić, system SIEM to ułatwi

No właśnie, kolejną korzyścią płynąca z wdrożenia rozwiązania SIEM jest dostarczenie narzędzi analitycznych, nie tylko na potrzeby własne czy dla inżynierów danej infrastruktury, ale przede wszystkim dla tych, których bezpośrednio może to dotyczyć: administratorów domen, sieci czy baz danych.

SIEM ułatwi nie tylko identyfikację systemów powodujących nadmierne obciążenie infrastruktury lub innych kluczowych systemów (np.: generujących nadmiar zapytań DNS), ale umożliwi skuteczniejsze wykrywanie ewentualnych błędów w konfiguracji, jak chociażby brakujących reguł dla ruchu sieciowego. Sprytne i wygodne, nieprawdaż?

Alerty i raporty pozwolą reagować na bieżąco

Alerty w czasie rzeczywistym reagują natychmiast na wystąpienie określonych zdarzeń, ich całej sekwencji, ze szczególnym uwzględnieniem tych incydentów, które występują okazjonalnie i pojedynczo. Coś co pojawia się sporadycznie może gdzieś łatwo umknąć, prawda? Właśnie dlatego rozwiązanie typu SIEM na bieżąco generuje raporty ze zdarzeń bezpieczeństwa, statystyk oraz trendów, niezależnie od źródła pochodzenia danych.

Personalizacja

Rozwiązanie SIEM nie „obraża” się i chętnie wykorzystuje ekspercką wiedzę w postaci dostarczonych mu gotowych szablonów analitycznych. Zestawy te, w formie gotowych dashboardów umożliwiają skuteczne prowadzenie analiz w konkretnym kontekście, np.: MITRE ATT&CK® czy zgodność z RODO, KSC, ISO27000, … itp.

Czymże byłaby personalizacja bez własnego wkładu? SIEM umożliwia tworzenie własnych dashboardów, co znacząco ułatwia szybką analizę nowych rodzajów zdarzeń.

Powodów, by rozważyć skorzystanie z systemu typu SIEM jest znacznie więcej. To rozwiązanie nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim maksymalizuje skuteczność wykrywania zdarzeń, skutecznie skraca czas reakcji, jednocześnie w inteligentny sposób „inwestuje” zaoszczędzony czas w zbieranie danych i ich porządkowanie, co z kolei ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo.

Czy jesteś gotowy, aby zrobić kolejny krok? Każda organizacja poważnie traktująca cyberbezpieczeństwo powinna rozważyć wdrożenie systemu SIEM. Tym niemniej oznacza to również konieczność dedykowania osób, które będą w świadomy sposób korzystać z tego narzędzia. Gdy nie można sobie pozwolić na taki dedykowany zespół SIEM zawsze można rozważyć skorzystanie z „SIEM jako usługi” oferowanego przez nasz zespół SOC24.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man
Updates

Więcej aktualizacji