SOC co to jest?

Security Operations Center

SOC jest skrótem od Security Operations Center. Jak sugeruje słowo "centrum", jest to fizyczna lokalizacja zespołu ds. bezpieczeństwa informacji. Osoby pracujące w SOC stale monitorują i poprawiają stan bezpieczeństwa, a jednocześnie zapobiegają incydentom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym, wykrywają je, analizują i reagują na nie.

W SOC zespół ds. bezpieczeństwa korzysta z kombinacji rozwiązań technologicznych i bogatego zestawu procesów i procedur. Zespół, który tam pracuje, składa się zazwyczaj z analityków bezpieczeństwa, inżynierów i menedżerów, którzy nadzorują operacje bezpieczeństwa. Zespół ten ściśle współpracuje z zespołem reagowania na incydenty, który zapewnia, że problemy bezpieczeństwa są rozwiązywane szybko po ich wykryciu.

Nie wszystkie organizacje są w stanie utworzyć Security Operations Center. Ma to kilka przyczyn, ale często jest związane z brakiem zasobów. Nie dysponują specjalistyczną wiedzą, nie mają czasu i środków finansowych na jego utworzenie itp. Dlatego właśnie outsourcing SOC może być bardzo cenny. Mówimy wtedy o Managed SOC.

Technologia wykorzystywana w SOC

Do utworzenia wysokiej jakości centrum operacji bezpieczeństwa potrzebne są odpowiednie narzędzia. Bez nich użytkownik zostanie przytłoczony dużą liczbą zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Poniżej wybraliśmy najważniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które pomogą Ci zautomatyzować wiele procesów i radzić sobie z tymi zdarzeniami oraz upewnić się, że znajdziesz istotne zagrożenia.

SIEM - Security Information and Event Management

System SIEM może zapewnić pełny wgląd w aktywność w sieci poprzez gromadzenie, przetwarzanie i kategoryzowanie danych maszynowych z wielu różnych źródeł. Analizuje również te dane, aby zapewnić możliwość reagowania na ewentualne zagrożenia w odpowiednim czasie.

Kluczem do udanego wdrożenia systemu SIEM jest jego użyteczność oraz generowane przez niego raporty i zdarzenia. W skrócie sprowadza się to do prawidłowego zdefiniowania przypadków użycia - czyli sytuacji lub warunków, które są uznawane za nieprawidłowe lub złe. Bez tych definicji system SIEM będzie albo nadmiernie raportował o sprawach, które nie są istotne, albo potencjalnie przeoczy poważne problemy.

EDR - Endpoint Detection and response

Wszystkie urządzenia podłączone do sieci są narażone na cyberatak. EDR koncentruje się na wykrywaniu szkodliwych działań i oprogramowania zainstalowanego na punktach końcowych. Bada cały cykl życia zagrożenia, dostarczając informacji na temat tego, co się stało, jak się dostało, gdzie było, co robi obecnie oraz jak je powstrzymać. Dzięki zatrzymaniu zagrożenia w punkcie końcowym, rozwiązania EDR pomagają wyeliminować je i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się.

NGFW - Next-Generation Firewall

Zapora sieciowa monitoruje przychodzący i wychodzący ruch sieciowy i automatycznie blokuje go w oparciu o ustalone reguły bezpieczeństwa. Zapora NGFW zapewnia pełną widoczność, kontrolę i prewencję na brzegu sieci.

Bezpieczeństwu aplikacji

Dzięki bezpieczeństwu aplikacji można zautomatyzować proces testowania całego oprogramowania i zapewnić zespołowi ds. bezpieczeństwa SOC informacje zwrotne w czasie rzeczywistym o podatnościach. Niezabezpieczone aplikacje są podatne na szereg cyberataków, takich jak OWASP Top 10, wyrafinowane wstrzyknięcia SQL, złośliwe źródła i ataki DDoS. Czyni to z nich łatwy punkt wejścia dla hakerów.

Oceny bezpieczeństwa

Twoi analitycy bezpieczeństwa szukają słabych i wrażliwych punktów sieci 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak zawsze warto mieć drugą parę oczu, która przejrzy sieć w poszukiwaniu luk i słabych punktów. Kluczem do udanych ocen bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych jest osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Nasi eksperci z SOC24 pomogą Ci w wykrywaniu i zapobieganiu zdarzeniom związanych z bezpieczeństwem IT.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.

Updates

Więcej aktualizacji