Konwergencja operacji w zakresie sieci i bezpieczeństwa

Do przeczytania w 1 min.

Share

Bardziej złożone sieci, w tym usługi i infrastruktury w chmurze, aplikacje mobilne, wirtualne pulpity, SDN/NFV oraz systemy internetu rzeczy, obciążają zespoły operacyjne zarówno w obszarze sieci, jak i bezpieczeństwa. Jednocześnie coraz bardziej wyrafinowane i natarczywe ataki podważają tradycyjne role i struktury organizacyjne.

Ważną rolę odegra tu rozwój technologii: wbudowane i bardziej zautomatyzowane przepływy pracy, sztuczna inteligencja w celu usprawnienia systemu zarządzania alertami i analizy oraz lepiej zintegrowana analiza i interpretacja zagrożeń (threat intelligence). Ale lepsze technologie nie wystarczą, żeby skutecznie zabezpieczyć się przed współczesnymi atakami. W równym stopniu, co rozwój technologii, potrzebne są nam zmiany w modelu współpracy między zespołami operacyjnymi w zakresie sieci i bezpieczeństwa.

Naturalny punkt konwergencji

Poprzez zaawansowane ataki napastnikom coraz częściej udaje się przeforsować zabezpieczenia sieci, wejść do środka, realizować ruchy poziome w celu znalezienia i wykorzystania słabych punktów, a ostatecznie wyciągnąć wartościowe dane.Widoczność systemu bezpieczeństwa wewnątrz sieci to naturalny punkt zbieżności między zespołami operacyjnymi w zakresie sieci i bezpieczeństwa. Architekci, inżynierowie i analitycy w zespołach SOC pełnią wiodącą rolę w tworzeniu systemów bezpieczeństwa, ale do inżynierów sieci należy kluczowe zadanie łagodzenia skutków ataku i przywracania systemu. Przy pracach związanych z ograniczaniem lub usuwaniem zagrożeń analitycy bezpieczeństwa często ściśle współpracują z administratorami sieci i punktów końcowych, a w niektórych przypadkach oddelegowują im swoje zadania.

Jakość współpracy

Jak sami zainteresowani postrzegają obecnie jakość wzajemnej współpracy? Jak wykazano w raporcie The State of Cyber Security Professional Careers, przygotowywanym co roku przez organizacje ESG Research i ISSA na podstawie odpowiedzi 437 specjalistów z branży bezpieczeństwa i IT z całego świata, im wyższego szczebla pracownikami byli respondenci, tym lepiej postrzegali wzajemne relacje: 48% kierowników było zdania, że współpraca przebiega bardzo dobrze. Ale gdy spojrzymy na odpowiedzi specjalistów na pierwszej linii cyberbezpieczeństwa, wyniki nie są już tak zachęcające. Tylko 32% pracowników niższego szczebla przyznało, że wzajemne relacje są bardzo dobre.

Trzy najważniejsze wyzwania we współpracy między zespołami w zakresie IT i bezpieczeństwa:

  • Ustalenie priorytetów zadań obu grup
  • Koordynacja procesów
  • Ujednolicenie celów

Pomocna we wspieraniu współpracy może okazać się technologia i takie usprawnienia jak skuteczniejsze metody udostępniania danych i wspólne dla obu zespołów, zautomatyzowane przepływy pracy. Panele sterowania czy interfejsy użytkownika mogą być budowane wokół określonej roli użytkownika, ale ich działanie musi opierać się na wspólnych, uzgodnionych danych i definicjach.

Wzmocnienie współpracy będzie wymagało również wdrożenia nowych procesów i zmian w relacjach między zespołami w zakresie sieci i bezpieczeństwa.

Droga do bliższej współpracy

Podstawowym krokiem w kierunku lepszej koordynacji działań pomiędzy zespołami jest uzgodnienie wspólnych definicji kluczowych pojęć: czym jest incydent zagrażający bezpieczeństwu i jak ustalane są poziomy ochrony i priorytety.

Kolejnym jest regularny i częsty kontakt pomiędzy zespołami, co pozwala ustalać priorytetowy charakter zdarzeń i koncentrować wysiłki — szczególnie w trakcie reagowania, ale nie tylko.

Oto niektóre strukturalne i organizacyjne działania, podejmowane w celu wspierania współpracy między zespołami:

  • Zwiększanie udziału bezpieczeństwa w planowaniu IT
  • Wdrażanie nowych procesów lub standardów informatycznych, takich jak COBIT, ITIL, NIST-800 itp.
  • Powierzanie wybranych zadań działu IT zespołowi ds. bezpieczeństwa

Regularny udział specjalistów bezpieczeństwa w planowaniu IT przekłada się na zwiększenie przejrzystości i zaufania pomiędzy zespołami. Dzięki temu, że uczestniczą w procesach planowania, testowania i wdrażania, specjaliści bezpieczeństwa mają szansę poznać nowe inicjatywy IT od podszewki. Stosowanie standardów takich jak COBIT czy ITIL może, z kolei, sformalizować przepływy pracy oraz inicjować częstsze kontakty. One także pomagają budować zaufanie pomiędzy organizacjami i członkami zespołów.

Projekt w realizacji

Dbanie o skuteczność systemu ochrony to obowiązek całego zespołu. Coraz większa złożoność dużych sieci oraz szersze możliwości cyberprzestępców podważają obowiązujące role i struktury organizacyjne. Cyberbezpieczeństwo zależy od powodzenia kolektywnych wysiłków całej organizacji. Pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, aby zrealizować plan konwergencji zespołów operacyjnych w zakresie sieci i bezpieczeństwa. Podobnie jak technologie i narzędzia, relacje pomiędzy zespołami muszą stale się rozwijać.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji