MDR

Dlaczego usługi MDR są ważnym elementem cyberbezpieczeństwa w każdej nowoczesnej organizacji?

Erik Biemans
Placeholder for Erik biemansErik biemans

Erik Biemans , Head of Cybersecurity Services , Nomios Holandia

Do przeczytania w 8 min.
Placeholder for Cybersecurity engineers project desktopCybersecurity engineers project desktop

Share

Trendy w świecie cyberbezpieczeństwa: Usługi MDR zyskują na popularności

Żyjemy w czasach, w których praca dyrektorów do spraw bezpieczeństwa informacji oraz kierowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo z pewnością stała się ciekawsza niż kiedykolwiek. W codziennej pracy stykają się zarówno z niedoświadczonymi hakerami wykorzystującymi znane podatności, przeciętnymi cyberprzestępcami oraz doświadczonymi grupami stosującymi oprogramowanie ransomware. W zależności od rodzaju sprzedawanych produktów oraz usług, niektórzy muszą nawet stawiać czoła podmiotom działającym na zlecenie państw.

Niezależnie od poziomu doświadczenia i zaawansowania, każdy atak może wyrządzić wiele szkód na różne sposoby. Nie sposób też nie dostrzec tego, że nawet najprostsze ataki stają się coraz bardziej złożone. Co gorsza, przestępcy dysponują jedną kluczową przewagą strategiczną – do osiągnięcia sukcesu wystarczy im jeden skuteczny atak. Obrońcy z kolei nie mogą pozwolić sobie na popełnienie ani jednego błędu.

Jednak niewiele firm na świecie stać na zatrudnienie ekspertów zajmujących się wszystkimi rodzajami cyberbezpieczeństwa. Jak zatem współczesne organizacje mogą skutecznie chronić się przed potencjalnymi atakami? Rozwiązaniem są usługi MDR – Managed Detection & Response, czyli zarządzane wykrywanie i reagowanie na zagrożenia. Co kryje się pod tą nazwą? Dokładnie to, na co wskazuje!

Jak działają dostawcy usług MDR?

Podstawową korzyścią wynikającą z zatrudnienia dostawcy usług MDR jest to, że wraz z podpisaniem umowy zatrudnia się zespół zewnętrzny dysponujący wiedzą specjalistyczną, odpowiednimi narzędziami oraz doświadczeniem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności wykorzystywania własnych zasobów. Zatrudniony zespół zajmie się ochroną sieci oraz stacji roboczych przedsiębiorstwa, a także wszystkich danych zgromadzonych i przetwarzanych w systemach, zapewniając dostęp do kompleksowych informacji na temat ich bezpieczeństwa.

Takie podejście pomaga organizacjom lepiej zrozumieć wyzwania związane z bezpieczeństwem, a także zwiększyć możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nowe ryzyka. Monitorowanie w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu jest zazwyczaj standardowym elementem oferty MDR, podobnie jak reagowanie na potencjalne cyberataki. Wielu dostawców usług MDR oferuje doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz całodobowy dostęp na żądanie do zespołu ekspertów. Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z korzystania z usług MDR i zastąpienia nimi własnego zespołu.

Trzy główne korzyści usług MDR

#1. Lepszy wgląd w sytuację organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z korzystania z usług MDR jest lepszy wgląd w sytuację organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń, na które mogą być narażone jej systemy. Dzięki regularnym sprawozdaniom na temat zagrożeń, podatności oraz zdarzeń osoby odpowiedzialne za ich utrzymanie mają dostęp do bieżących informacji na temat wszystkich obszarów ryzyka oraz działań ukierunkowanych na ich eliminację. Takie dane pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii i priorytetów w zakresie bezpieczeństwa.

Kolejną istotną kwestią jest stosowanie podejścia sektorowego. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa nieustannie się zmieniają, dlatego przedsiębiorstwa muszą być gotowe na wszystko – zarówno na znane, jak i nieznane zagrożenia. Wystarczy niewielka podatność typu zero-day w dowolnym produkcie będącym częścią systemów organizacji, aby przestępcy uzyskali dostęp do danych – choć prawdopodobieństwo nie jest duże, trzeba je brać pod uwagę. Niebezpieczeństwo znacznie zwiększa się w sytuacji, gdy w sieci pojawia się informacja o nowej podatności, gdy nie są jeszcze gotowe odpowiednie poprawki bezpieczeństwa. Taki scenariusz jest jednym z najbardziej przerażających wariantów, który z pewnością spędza sen z powiek wielu ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Na szczęście tego typu sytuacje rzadko dotykają kluczowych systemów, ale mimo wszystko warto wiedzieć o tym, czy i kiedy mają miejsce takie sytuacje.

Łatwo uznać takie przemyślenia za sianie paniki, niepewności i wątpliwości, a następnie schować głowę w piasek i pomyśleć, że z pewnością takie sytuacje nie mogą przytrafić się naszej organizacji. Niestety, w 2022 roku cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że napad na metaforyczny bank w sieci jest bardziej opłacalny i znacznie bezpieczniejszy niż porównywalny wyczyn w rzeczywistym świecie. Z tego powodu podatności – zarówno zero-day, jak i pozostałych rodzajów – są niezwykle cenne w świecie, który z dnia na dzień opiera się w coraz większym stopniu na technologiach cyfrowych. W wyniku tych zmian także stawka i dostępne łupy stają się coraz większe.

Wiadomo na przykład, że niektóre grupy wykorzystujące oprogramowanie ransomware nie mają skrupułów przed atakowaniem szpitali oraz innych ważnych podmiotów. Grozę sytuacji potęguje to, że w większości krajów podmioty sektora publicznego słyną ze swoich opóźnień we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz problemów z zatrudnieniem wystarczającej liczby wysoko opłacanych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa zajmujących się zabezpieczaniem tych systemów. W rezultacie perspektywa konieczności zapłaty okupu staje się coraz bliższa.

Choć tego rodzaju sytuacje występują znacznie rzadziej, ataki skierowane przeciwko rurociągowi Colonial Pipeline oraz amerykańskiemu przetwórcy mięsa JBL z 2021 roku stanowią doskonały przykład zdarzeń, w których uczestniczyły grupy cyberprzestępcze powiązane z państwami.

Wszystko to pokazuje, dlaczego stosowanie podejścia do cyberbezpieczeństwa dostosowanego do potrzeb określonych sektorów jest takie ważne – każda branża stoi bowiem przed różnymi wyzwaniami związanymi z ochroną swoich systemów. Współpraca z dostawcą usług MDR specjalizującym się w zabezpieczeniach przygotowanych z myślą o danej branży umożliwia wdrożenie skutecznych środków ochrony przed wszystkimi potencjalnymi atakami oraz zabezpieczeń przed przestępcami, a jednocześnie pozwala osiągnąć ten stan przy założeniu przewidywalnych kosztów oraz stałego budżetu. Ze względu na to, że dostawcy usług MDR posiadają doświadczenie w konkretnych branżach, mogą także dostarczać informacje na temat zagrożeń dostosowane do potrzeb danej organizacji.

Placeholder for Security experts for MDR servicesSecurity experts for MDR services

#2. Dodatkowe informacje na temat cyberzagrożeń

Usługi MDR mogą również odgrywać kluczową rolę w procesie wykrywania cyberataków oraz reagowania na ich skutki. Dzięki monitorowaniu sieci przez całą dobę, dostawcy usług MDR mogą szybko zauważyć złośliwe działania i podjąć kroki w celu ich powstrzymania, zanim przestępcy spowodują poważne szkody. Dodatkowo mogą także pomóc w usuwaniu skutków ewentualnych ataków, minimalizując czas przestoju oraz zakłócenia w działalności organizacji.

Najlepsi dostawcy usług MDR oferują dodatkowe informacje na temat cyberzagrożeń, które są wykorzystywane do zapewnienia optymalnej ochrony przed zaawansowanymi atakami. Dzięki pozyskiwaniu istotnych informacji z kilku renomowanych źródeł, w tym z ogólnodostępnych danych, źródeł zamkniętych oraz z własnego doświadczenia, klienci dostawców usług MDR mogą czerpać korzyści z nieustannie aktualizowanych informacji o zagrożeniach oraz metodach ataków stosowanych przez cyberprzestępców.

Tym sposobem stają się oni agencjami wywiadowczymi, które są w stanie oceniać ryzyka, a następnie wykrywać ataki oraz skutecznie przeciwdziałać nowym rodzajom zagrożeń. Dostawcy usług MDR, którzy wykorzystują dane na temat cyberzagrożeń, zwykle wykorzystują w swojej działalności automatyczne wykrywanie oparte na algorytmach uczenia maszynowego. Eksperci bliżej przyglądają się wykrytym zagrożeniom, by dokładnie zrozumieć, z czym mierzą się zabezpieczenia.

Automatyzacja polega w tym wypadku na monitorowaniu przez usługi MDR określonych wskaźników wskazujących na skuteczny atak. W przypadku wykrycia natychmiast uruchamiana jest procedura, która pozwala bliżej przyjrzeć się zdarzeniu oraz przygotować na ewentualny atak.

Następnie eksperci przeprowadzają szczegółowe dochodzenie, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat próby ataku. Weterani branży porównują wówczas szereg wskaźników, w tym adresy IP, skróty kryptograficzne oraz nagłówki z dostępnymi informacjami na temat zagrożeń i ataków. Takie działanie pozwala na skuteczne zidentyfikowanie rodzaju ataku oraz grupy odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie.

icon  Idea

Czy wiesz, że Nomios oferuje usługi zarządzanego wykrywania i reagowania na zagrożenia, które pozwalają zmniejszyć ryzyko w Twojej organizacji? Odkryj nasze usługi MDR »

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą SOC24 » , gdzie również świadczone są usługi MDR.

#3. Skuteczne zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa danych, niezawodne wykrywanie i lepsze reagowanie

Usługi MDR mogą pomóc w zapewnieniu większego spokoju ducha każdemu administratorowi, który chce mieć pewność, że sieć organizacji jest chroniona przed najnowszymi zagrożeniami. Dzięki nawiązaniu współpracy z zaufanym dostawcą usług MDR można mieć pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, a systemy chronione przed atakiem. Włączenie usług MDR do zabezpieczeń organizacji przyczynia się również do poprawy jej ogólnego bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko wycieku danych.

Usługi MDR wspomagają ochronę organizacji przed naruszeniami bezpieczeństwa danych na wiele sposobów. Przede wszystkim dostawcy usług MDR współpracują z firmami w celu monitorowania ich sieci pod kątem podejrzanych aktywności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku wykrycia naruszenia, dostawca szybko podejmuje działania w celu powstrzymania atakującego, robi także wszystko co możliwe, by zapobiec dalszym zniszczeniom i szkodom.

Co więcej, korzystanie z usług MDR może pomóc w zapewnieniu zgodności z różnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, takimi jak RODO na terenie Unii Europejskiej czy HIPAA w Stanach Zjednoczonych – jest tak dlatego, że organizacje wykorzystujące dane osobowe i inne informacje wrażliwe muszą przestrzegać określonych zasad i przepisów.

Przyjrzyjmy się na przykład RODO. Przepisy tego rozporządzenia wymagają odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych oraz nakazują zgłaszanie przypadków naruszenia ich bezpieczeństwa do odpowiedniego organu odpowiedzialnego za ochronę danych w danym kraju. Przepisy RODO nakazują także, by poinformować osoby, których dane dotyczą, o zaistniałym wycieku. Usługi MDR zapewniają kompleksowy dostęp do informacji na temat wszystkich kluczowych danych i pomagają ustalić okoliczności dostępu do wybranych danych.

Organizacje działające w wybranych sektorach muszą dodatkowo przestrzegać wielu innych przepisów i zasad dotyczących ich obszarów działalności. Warto zatem zwrócić uwagę na dostawców usług MDR, którzy stosują reguły detekcji zapewniające zgodność z wymogami certyfikatów takich jak ISO 27001, NEN7501, PCI DSS i wielu innych norm branżowych.

Jak wybrać idealną usługę MDR dla swojej organizacji?

Dzięki współpracy z dostawcą usług MDR można mieć pewność, że organizacja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swoich danych i systemów przed coraz bardziej zaawansowanymi przestępcami.

Niezawodny dostawca usług MDR pomaga wykrywać ataki już w chwili ich rozpoczęcia, a jednocześnie pomaga w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa organizacji, zapewniając dostęp do kompleksowych informacji na temat wszystkich zagadnień, a nie tylko stacji roboczych i sieci analizowanych w oderwaniu od reszty infrastruktury.

Ważne jest, by wybrać dostawcę usług MDR mogącego pochwalić się doświadczeniem we współpracy z organizacjami z danego sektora, który potrafi dostosować swoje usługi do określonych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi dana organizacja. Doskonałym dopełnieniem tego rodzaju usług są informacje na temat zagrożeń, dzięki którym organizacja dysponuje pełnymi danymi wywiadowczymi na temat przestępców i ich narzędzi. Dzięki połączeniu automatyzacji i precyzyjnych ręcznych działań, dostawcy usług MDR nieustannie skanują sieć w poszukiwaniu anomalii i powiadamiają zespół ekspertów, gdy pojawia się konieczność interwencji.

Usługi MDR mogą pomóc w ochronie organizacji przed wieloma rodzajami cyberzagrożeń w tym przed oprogramowaniem ransomware, wszelkimi rodzajami złośliwego oprogramowania oraz atakami phishingowymi. Ochrona MDR może także pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami RODO oraz HIPAA, a także regulacjami dotyczącymi określonych branż oraz wymogami certyfikatów takich jak ISO 27001, NEN7501, PCI DSS i wielu innych. Biorąc pod uwagę znaczenie zgodności z przepisami we współczesnym środowisku biznesowym, to korzyść, którą trudno przecenić.

Z tych powodów usługi MDR są niezwykle cennym i ważnym sposobem na uzupełnienie zabezpieczeń każdej organizacji. Jeśli szukasz dostawcy usług MDR, pamiętaj o tym, by dokładnie zapoznać się z ofertą podmiotów działających na rynku i wybrać partnera gwarantującego niezawodność i skuteczność. Skontaktuj się z przedstawicielami firmy Nomios już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w ochronie Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man
Updates

Więcej aktualizacji