Multicloud

Określenie multicloud odnosi się do rozproszenia zasobów, oprogramowania i aplikacji w wielu środowiskach opartych na chmurze obliczeniowej. Oparte na typowej architekturze multicloud wykorzystującej dwie lub więcej chmur publicznych oraz wachlarz chmur prywatnych środowisko multicloud ma na celu przede wszystkim ograniczenie zależności od jednego dostawcy usług.

O ile chęć zapewnienia redundancji i obawy przed uzależnieniem od wybranych dostawców stanowi w dalszym ciągu jeden z głównych powodów wielu wdrożeń środowisk multicloud, tego rodzaju rozwiązania są również wykorzystywane w odpowiedzi na szeroko pojęte cele biznesowe lub techniczne przedsiębiorstwa, mogące obejmować zarówno zapotrzebowanie na konkurencyjne cenowo usługi w chmurze, jak i wykorzystanie szybkości, możliwości oraz funkcji oferowanych przez konkretnego dostawcę usług w określonym regionie geograficznym.

Większy wybór, większa złożoność

Pierwotnym celem chmury obliczeniowej było uproszczenie środowisk informatycznych dzięki standaryzacji, konsolidacji i centralizacji. Współczesne przedsiębiorstwa korzystają jednak z coraz bardziej rozproszonych środowisk IT łączących lokalną infrastrukturę z ofertą wielu dostawców usług w chmurach prywatnych i publicznych. Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że niemal co trzecia organizacja współpracuje z co najmniej czterema dostawcami publicznych usług w chmurze.

Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa i organizacje rozwiązań multicloud sprawia, że muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom, wśród których największym jest złożoność zarządzania bezpieczeństwem, elastycznością i wydajnością różnych platform, a także wydatkami związanymi z korzystaniem z tych rozwiązań. Konieczność przestrzegania jednolitych wymogów w zakresie zgodności z przepisami, poufności i segregacji danych pogłębia problem i nieuchronnie pociąga za sobą zwiększenie kosztów i zwiększenie wymaganego czasu.

Aby skutecznie sprostać tym problemom, przedsiębiorstwa muszą przyjąć spójną politykę w celu uproszczenia środowisk opartych na chmurze, konsolidacji siły nabywczej i nakładów pracy, zarządzania danymi i aplikacjami oraz zapewniania pełnego bezpieczeństwa.

Wybór właściwej platformy

Pomimo faktu, że środowiska multicloud są szybko standaryzowane, warto pamiętać o tym, że każda platforma ma swoje wady i zalety. Z tego powodu konieczne jest opracowanie z wyprzedzeniem jasnej polityki uwzględniającej drzewo decyzyjne, w ramach którego potrzeby przedsiębiorstwa zostaną porównane z ofertą wybranych platform w celu umożliwienia szybkiej i bezproblemowej migracji.

Osiąganie elastyczności

Aplikacje trafiające do chmury wymagają zróżnicowanych i dynamicznych usług, które zapewniają ich sprawne działanie. W rezultacie różne przedsiębiorstwa wykorzystują zwinne metodyki tworzenia oprogramowania, aby skrócić czas konieczny do wprowadzenia produktów na rynek poprzez łączenie zadań związanych z rozwojem oprogramowania, testami i zapewnieniem jakości oraz zadaniami operacyjnymi. Mikro-usługi oraz kontenery mogą przyczynić się do znaczącej poprawy sytuacji w tym obszarze.

Placeholder for Suburban streets and housesSuburban streets and houses

Wydajność sieci

Aby umożliwić uruchamianie, migrację i skalowanie zasobów chmury obliczeniowej w każdej chwili, dowolne rozwiązanie musi zapewniać odpowiednią wydajność i sprawne funkcje przełączania awaryjnego. Dzisiejsze rozwiązania trasowania wymagają dużych mocy obliczeniowych w celu skalowania liczby tuneli wymaganych do ich utrzymania, co może prowadzić do generowania ogromnych kosztów.

Zapewnianie bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, czy mowa o zarządzaniu dostępem, ograniczaniu skutków ataków DDoS, zaporach sieciowych przeznaczonych do ochrony aplikacji webowych czy szyfrowaniu, przetwarzanie danych w chmurze wymaga mocnych zabezpieczeń opartych na chmurze. Dostawcy usług oferują różne możliwości zastosowania i różne opcje połączeń, co sprawia, że spójna strategia bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Musi ona obejmować kompleksowe zarządzanie tożsamością i dostępem, rozległe możliwości w zakresie rejestrowania oraz ścisłe monitorowanie i nadzór całego środowiska informatycznego.

Kontrola wydatków

Niektórzy dostawcy usług w chmurze twierdzą, że oferują przystępne cenowo maszyny wirtualne, ale w przypadku aplikacji intensywnie wykorzystujących sieć cena transferu danych w chmurze i poza nią może szybko wzrosnąć. Użytkownicy często nie są świadomi ilości wykorzystywanych danych oraz kosztów przesyłania ich w chmurze. Niezależnie od tego, czy prowadzi to do nadmiernej rozbudowy środowiska, czy też wdrożenia wysokowydajnych systemów pamięci masowej w celu przechowywania danych, które nie mają krytycznego znaczenia, skuteczna kontrola kosztów wciąż pozostaje dużym wyzwaniem i to właśnie z tego powodu planowanie możliwości oraz monitorowanie mają zasadnicze znaczenie.

Placeholder for Project planning with teamProject planning with team
Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.

Updates

Więcej aktualizacji