Placeholder for Arista Networks Partner/ ResellerArista Networks Partner/ Reseller
Elite Partner

Extensible Operating System

Najbardziej zaawansowany sieciowy system operacyjny na świecie

Placeholder for Arista header imageArista header image

Arista Extensible Operating System (EOS®) jest podstawą rozwiązań sieciowych Arista dla centrów danych i sieci chmurowych nowej generacji. Architektury chmurowe zbudowane w oparciu o Arista EOS skalują się do setek tysięcy węzłów obliczeniowych i pamięci masowej z funkcjami zarządzania i dostarczania, które działają w skali. Dzięki programowalności EOS umożliwia zestaw aplikacji programowych, które zapewniają automatyzację przepływu pracy, wysoką dostępność, niespotykaną widoczność sieci i analitykę oraz szybką integrację z szeroką gamą aplikacji innych firm w zakresie wirtualizacji, zarządzania, automatyzacji i usług orkiestracji.

Arista EOS jest w pełni programowalnym i wysoce modułowym, opartym na systemie Linux systemem obsługi sieci, wykorzystującym znany w branży standardowy interfejs CLI i uruchamiającym pojedynczy binarny obraz oprogramowania w całej rodzinie przełączników Arista. System EOS, zaprojektowany z myślą o odporności i programowalności, ma unikalną architekturę współdzielenia stanu wielu procesów, która oddziela informacje o stanie i przekazywanie pakietów od przetwarzania protokołów i logiki aplikacji.

Video

Arista Containerized EOS

Dlaczego wybrać Arista EOS?

Architektura oparta na chmurze

 • Skalowanie do potrzeb użytkownika, od 100 do ponad 100 000 węzłów obliczeniowych i magazynowych
 • Odporny i sprawdzony programowy system operacyjny oparty na fundamencie współdzielenia stanu publish/subscribe i ewoluujący w kierunku NetDB dla obejmującej całą sieć infrastruktury programowej służącej do centralizacji i przesyłania strumieniowego stanu sieci w celu usprawnienia analizy widoczności
 • Otwarte, oparte na standardach podejście projektowe z MLAG w warstwie 2 i ECMP w warstwie 3 z efektywnym wykorzystaniem całej dostępnej przepustowości w trybach bez blokowania, przy jednoczesnym zapewnieniu przełączania awaryjnego i odporności na awarie
 • Wirtualizacja sieci przy użyciu technologii nakładkowych, takich jak VXLAN, zapewniająca bezproblemową mobilność obciążenia sieciowego i rozszerzanie aplikacji

Otwarte i programowalne

 • Oferując liczne opcje programowalności, system Arista EOS umożliwia programową kontrolę nad siecią
 • Bogaty, dobrze ustrukturyzowany zestaw interfejsów API, w tym:
  • eAPI RPC oparte na JSON, zapewniające interfejs podobny do REST przy użyciu natywnych poleceń CLI
  • Modele obiektowe oparte na OpenConfig, Go, Pythonie i Ruby
  • Natywna obsługa skryptów Go i Pythona.
  • Tworzenie natywnych, wysokowydajnych aplikacji przy użyciu EOS SDK
  • Rodzime interfejsy API systemu Linux i pisanie skryptów
 • Ścisła integracja dev-ops z Puppet, Chef i Ansible

Wysoka dostępność

 • Skrócenie okresów konserwacji dzięki funkcji Arista Smart System Upgrade (SSU) - skrócenie okresów konserwacji dzięki inteligentnemu wstawianiu i usuwaniu elementów sieci
 • Łatanie i uaktualnianie poszczególnych procesów w systemie EOS na bieżąco podczas normalnej pracy przełącznika
 • Samoregenerująca się odporność zapewniająca minimalny czas przestoju dzięki ograniczeniu awarii do pojedynczego modułu i ponownemu uruchamianiu procesów bez konieczności odbudowywania informacji o stanie
 • Niestandardowe monitorowanie, przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia dzięki integracji z innymi firmami w celu zapewnienia niestandardowego monitorowania, przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

Widoczność

 • Bezprecedensowy wgląd w wydajność aplikacji i możliwości monitorowania całej sieci zarówno dla standardów branżowych, jak i rozwiązań DevOps dostosowanych do potrzeb klienta
 • Uproszczona agregacja TAP dzięki zestawowi funkcji Arista Data Analyzer (DANZ)
 • Szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów z wydajnością aplikacji i sieci za pomocą tracerów, takich jak Cloud TracersTM, VM Tracer, MapReduce Tracer,
  Path Tracer, Health Tracer, Container Tracer, Latency Analyzer (LANZ), a także monitorowanie sFlow

Automatyzacja

 • Platforma CloudVision do automatyzacji przepływu zadań związanych z operacjami sieciowymi za pośrednictwem portalu
 • CloudVision do uproszczonej i skalowalnej integracji sieci fizycznej z rozwiązaniami partnerów ekosystemu firmy Arista, w tym VMware, OpenStack, Palo Alto
  Networks, Microsoft i wielu innych
 • Uproszczone dostarczanie nowych i zastępczych przełączników dzięki funkcjom Zero Touch Provisioning (ZTP) i Zero Touch Replacement (ZTR)
 • Zaawansowane zarządzanie zdarzeniami umożliwiające zautomatyzowane reagowanie na zdarzenia w sieci i aplikacji
 • Automatyzacja złożonych przepływów pracy IT i upraszczanie operacji sieciowych do indywidualnych wymagań dzięki bogatym możliwościom programistycznymIntegracja automatyzacji z partnerami zwiększa możliwości natywne za pomocą takich narzędzi, jak Puppet, Chef i Ansible, a także rozszerza automatyzację w górę struktury, obejmując inne systemy sieciowe i aplikacje, w tym zapory, równoważniki obciążenia i infrastruktury obliczeniowe, dzięki partnerom takim jak F5 i VMware.

Elastyczne modele konsumpcyjne

 • Pakietowany EOS na przełącznikach Arista, konteneryzowany EOS (cEOS) lub wirtualizowany EOS (vEOS) dla każdego przypadku zastosowania produkcyjnego lub symulacyjnego oraz dla elastycznej obsługi platform, w tym sprzętu innych firm
 • cEOSTM (Containerised EOS) - rozszerzenie modeli automatyzacji i obsługi chmury w celu integracji DevOps i NetOps oraz elastycznej obsługi platform, w tym sprzętu innych firm
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji