Premier Partner
logo Cisco ThousandEyes

Cisco ThousandEyes

Błyskawicznie identyfikuj, co wpływa na doświadczenia użytkowników w każdej domenie - nawet tej, której nie jesteś właścicielem lub nad którą nie masz kontroli.

Widoczność Internetu i chmury w celu zapewnienia usług

Połączenie aktywnych i pasywnych technik monitorowania oraz wykrywania przerw w dostawie Internetu w czasie rzeczywistym zapewnia głęboki wgląd w doświadczenia użytkowników w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych aplikacji i usług.

Syntetyka sieci i aplikacji

Wgląd w sieci LAN, WAN, Internet i chmurę w ujęciu hop-by-hop, skorelowany z routingiem BGP oraz metrykami transakcji internetowych i API.

Cisco ThousandEyes z przełącznikami Cisco Catalyst 9000.

Rozwiązanie Cisco ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence z przełącznikami Cisco Catalyst 9000 zapewnia widoczność typu end-to-end, umożliwiając zespołom IT wgląd w sieci i aplikacje, na których polegają, ale których bezpośrednio nie kontrolują, oraz zarządzanie nimi.

Cisco SD-WAN i Cisco ThousandEyes

Cisco ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence, w połączeniu z Cisco SD-WAN, zapewnia optymalne doświadczenia cyfrowe z pełną widocznością od krawędzi WAN do wszystkich miejsc istotnych dla firmy.

Webex by Cisco i Cisco ThousandEyes

Agenci Webex Cisco ThousandEyes, obecnie zintegrowani z centrami danych Webex, zapewniają rozległy, dwukierunkowy wgląd w środowisko Webex. Dzięki temu zespół IT ma wyraźną linię widzenia między lokalizacjami użytkowników a usługami Webex.

Placeholder for Network security engineersNetwork security engineers

Monitorowanie użytkowników końcowych

Oparty na kliencie agent punktu końcowego monitoruje działanie aplikacji użytkownika i ścieżkę sieciową end-to-end, od WiFi do ISP do bramy VPN do usługi docelowej.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania Cisco ThousandEyes End User Monitoring:

  • Wspieraj swoich cyfrowych pracowników: Uzyskaj wgląd w doświadczenia pracowników zdalnych i umożliw działom pomocy IT szybsze rozwiązywanie problemów.
  • Rozwiązywanie problemów z aplikacjami: Monitoruj interakcje pracowników z aplikacjami internetowymi, aby ułatwić dobre doświadczenia i produktywność.
  • Zobacz łączność typu end-to-end: Wizualizacja ścieżek sieciowych od urządzenia użytkownika do punktu dostępowego WiFi, dostawców usług internetowych i bram VPN do SaaS i aplikacji wewnętrznych.

Wgląd do Internetu

Zbiorcza telemetria sieciowa od dostawców usług internetowych, usług w chmurze i usług brzegowych oraz dane o awariach aplikacji typu software as a service (SaaS) umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym awarii Internetu i aplikacji.

Awarie sieci

Awarie sieci mogą być trudne do wyizolowania, szczególnie w sieci dostawcy usług. Internet Insights wykrywa przerwy w działaniu sieci poprzez identyfikację miejsc, w których kończy się ruch w sieciach dostawców usług.

Przestoje aplikacji

Zarządzanie doświadczeniem użytkownika w aplikacjach typu software-as-a-service (SaaS) może być trudne, ponieważ IT nie ma kontroli nad kodem i jego dostawą. Internet Insights zapewnia wgląd w dostępność aplikacji, awarie, ich skalę i zakres.

Skontaktuj się z nami już dziśPotrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of black woman curly hairPortrait of black woman curly hair

Więcej aktualizacji