Placeholder for Efficient IP Partner/ ResellerEfficient IP Partner/ Reseller
Authorised Partner

EfficientIP for the Cloud

Usprawnij wdrażanie usług w chmurze dzięki DDI.

Placeholder for Commercial buildings logisticsCommercial buildings logistics

Rozwiązania w zakresie automatyzacji DDI oraz sieci EfficientIP pozwalają przedsiębiorstwom wdrażać bardziej elastyczne, niezawodne i skalowalne infrastruktury w chmurach publicznych (AWS, Azure, Google), prywatnych (VMware, OpenStack) oraz chmurach hybrydowych dzięki inteligentnej orkiestracji oraz kompleksowej automatyzacji. Aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy, rozwiązanie DDI obsługuje wiele chmur i współpracuje z czołowymi rozwiązaniami do orkiestracji.

EfficientIP

Odkryj kluczowe korzyści

Rozwiązanie SOLIDserver IPAM stanowi kompleksowe źródło informacji, zawierające dane na temat aplikacji, urządzeń oraz adresów IP z urządzeń lokalnych, chmury prywatnej i chmur publicznych. Takie rozwiązanie gwarantuje spójność i integralność planu adresowania sieciowego, co pozwala uniknąć nakładania się przestrzeni nazw i ogranicza ilość prac przy wdrażaniu oraz usuwaniu urządzeń.

Rozwiązanie zapewnia wieloplatformowe możliwości zarządzania milionami adresów IP i usługami DNS/DHCP wielu dostawców w ramach jednolitej i scentralizowanej platformy zarządzanej, co ułatwia planowanie zasobów i skalowanie dynamicznych infrastruktur. Zastosowanie takich rozwiązań przyspiesza wdrażanie nowych aplikacji i usług.

Kompleksowe rozwiązanie DDI umożliwia egzekwowanie zasad i reguł w całej infrastrukturze. Co więcej, rozwiązanie EfficientIP DNS Security zapewnia ochronę przed eksfiltracją danych, posiada funkcję behawioralnego wykrywania zagrożeń oraz jest wyposażone w zaawansowane możliwości kontroli dostępu do aplikacji. Dzięki pochodzącym z jednego źródła informacjom na temat stref rozwiązanie wspiera ekosystem bezpieczeństwa firmy.

Wykorzystywanie środowisk i infrastruktur wielochmurowych wymaga optymalnego trasowania ruchu, aby zapewnić najlepsze doświadczenia użytkownika, najwyższą wydajność i pełne bezpieczeństwo. Funkcja Edge DNS GSLB w rozwiązaniu EfficientIP dynamicznie przekierowuje ruch generowany przez aplikacje do najlepszego centrum danych, poprawiając doświadczenia użytkowników i zwiększając dostępność aplikacji, a także wspomagając proces przywracania sprawności po awarii.

Oparte na interfejsach API rozwiązanie SOLIDserver DDI umożliwia bezproblemową integrację z rozwiązaniami do orkiestracji i zarządzania konfiguracjami, co pozwala przyspieszyć wdrażanie aplikacji i usług. Rozwiązanie jest gotowe do integracji z warstwą abstrakcji automatyzacji w celu ułatwienia działalności zespołów DevOps oraz projektów Infrastructure as Code.

Placeholder for Engineer focused on taskEngineer focused on task

EfficientIP Smart DDI produkty

icon SOLIDserver DDI
SOLIDserver DDI
Urządzenia do zarządzania DNS, DHCP i adresami IP.
icon SOLIDserver DDI for Cloud
SOLIDserver DDI for Cloud
Rozwiązanie SOLIDserver do środowisk chmurowych i wirtualizacji.
icon IPAM for Microsoft
IPAM for Microsoft
Proste, bezpieczne i kompleksowe zarządzanie.
icon IPAM for Linux
IPAM for Linux
Proste i kompleksowe zarządzanie usługami BIND DNS i ISC DHCP.
icon Identity Manager
Identity Manager
Uzupełnia automatyzację DDI o informacje dotyczące tożsamości.
icon NetChange
NetChange
Automatyzacja konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi.
icon Device Manager
Device Manager
Ujednolicenie zarządzania DDI, sieciami VLAN oraz interfejsami sieciowymi.
Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji