Placeholder for F5 Networks Partner/ ResellerF5 Networks Partner/ Reseller
Platinum Partner

F5 End of Life (EoL) services

Zakończenie i zarządzanie cyklem życia produktów F5 Networks.

Placeholder for Thibault mokuenko r Ux URL3l Kq Y unsplashThibault mokuenko r Ux URL3l Kq Y unsplash

Etapy zakończenia cyklu życia produktów F5 Networks w infrastrukturze bazowej zarządzanej przez naszych ekspertów.

Zakończenie cyklu życia produktów F5 Networks może nastąpić z wielu powodów. Może ono wynikać z potrzeb rynku, innowacji technologicznych i rozwoju technologii wymuszającego wprowadzenie zmian w produkcie. Zdarza się, że produkty po prostu starzeją się i są zastępowane przez technologię, która oferuje więcej funkcji. Mimo że jest to stała część całego cyklu życia produktu, Nomios ma świadomość, że etapy zakończenia cyklu życia często skłaniają firmy do przeanalizowania tego, jak zakończenie sprzedaży produktu i koniec jego cyklu życia wpływają na produkty F5 Networks w ich infrastrukturze IT.

Naszym wspólnym celem jest sprawienie, by proces ten przebiegał jak najsprawniej i dokładne pokazanie, czego można spodziewać się podczas tego procesu. Dlatego też staramy się, by nasze usługi pomagały klientom w lepszym zarządzaniu procesem wycofywania produktów z eksploatacji. Koncentrujemy się na roli, jaką firma Nomios może odegrać w migracji na alternatywne platformy i technologie F5 Networks.

Powiadomienia o zakończeniu cyklu życia produktu F5 Networks

Kiedy cykl życia danego modelu produktu dobiega końca, zgodnie z polityką F5 Networks, klienci informowani są o ważnych etapach tego procesu. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć jego znaczenie oraz poznać odpowiednie ramy czasowe zarządzania produktami w okresie przejściowym. Komunikaty przekazywane są w odniesieniu do każdego produktu z osobna w formie powiadomień o zakończeniu cyklu życia produktu (End of Life Notification, EOLN), które są szczególnym rodzajem powiadomienia związanego ze wsparciem dla produktu (Product Support Notification, PSN). Powiadomienia EOLN publikowane w ogólnodostępnej witrynie internetowej F5 Networks.

Nomios: Partner elitarny F5 Networks w zakresie procesów EoL/EoS

Powiadomienie EOLN zawiera daty głównych etapów typowego procesu zakończenia cyklu życia produktu. Powiadomienia EOLN mogą również zawierać inne ważne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania F5 Networks, np. zalecanych produktów zamiennych. Zasady i terminy podane w powiadomieniu EOLN dla danego produktu mogą różnić się od wytycznych podanych poniżej. Odstępstwa od wytycznych mogą wystąpić na przykład wówczas, gdy produkt został dodany do oferty firmy F5 w wyniku przejęcia innej firmy, w której obowiązywała znacząco odmienna polityka zakończenia cyklu życia produktu. Żadna z zasad polityki zakończenia cyklu życia produktu (EOL) nie może być rozumiana jako odrzucenie zobowiązania umownego firmy F5 dotyczącego zakończenia cyklu życia produktu w odniesieniu do określonych produktów lub klientów. Prawo klienta do jakichkolwiek usług wsparcia jest zawsze uzależnione od posiadania przez niego ważnej, wiążącej umowy o świadczenie usług wsparcia, zakupionych od F5 Networks lub firmy Nomios będącej autoryzowanym sprzedawcą i specjalistą ds. usług wsparcia F5 Networks.

Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji