Placeholder for Mc AfeeMc Afee
Platinum Partner

McAfee Cloud Workload Security

Zabezpiecz swoje obciążenia w infrastrukturze hybrydowej. Bezpieczniej. Szybciej. Prostsze.

Placeholder for Aerial view city streetsAerial view city streets

Wraz z ewolucją korporacyjnych centrów danych, każdego dnia coraz więcej obciążeń jest migrowanych do środowisk chmurowych. Większość organizacji posiada środowisko hybrydowe z mieszanką obciążeń w siedzibie firmy i w chmurze, w tym kontenery, które podlegają ciągłym zmianom. Wprowadza to wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ środowiska chmurowe (prywatne i publiczne) wymagają nowych podejść i narzędzi do ochrony. Organizacje potrzebują centralnej widoczności wszystkich obciążeń w chmurze z pełną obroną przed ryzykiem błędnej konfiguracji, złośliwego oprogramowania i naruszenia danych.

Bezpieczeństwo obciążeń roboczych od infrastruktury lokalnej do chmury

Zautomatyzuj wykrywanie i wdrażanie

Szablony automatyzacji i ciągłe wykrywanie obciążeń w celu zapewnienia ochrony w pierwszym dniu pracy oraz scentralizowanego widoku instancji na wszystkich kontach.

Wizualizacja i kontrola zagrożeń sieciowych

Natywna wizualizacja sieci w chmurze, ostrzeganie o priorytetowych zagrożeniach i mikrosegmentacja zapewniająca świadomość i kontrolę w celu zapobiegania zarówno atakom bocznym w centrum danych, jak i zagrożeniom zewnętrznym.

Obrona obciążeń roboczych przed zaawansowanymi atakami

Zintegrowane środki zaradcze do ochrony obciążeń roboczych obejmujące uczenie maszynowe, powstrzymywanie aplikacji, zoptymalizowany pod kątem maszyn wirtualnych system antywirusowy, whitelisting, monitorowanie integralności plików i mikrosegmentację.

Odkrywanie i obrona

CWS automatyzuje wykrywanie i obronę elastycznych obciążeń roboczych w celu wyeliminowania martwych punktów, zapewnienia zaawansowanej obrony przed zagrożeniami i uproszczenia zarządzania.

Uproszczone zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze

Jednopanelowa konsola konsoliduje politykę i zarządzanie w środowiskach fizycznych, wirtualnych i wielochmurowych.

Zmniejszenie złożoności

Uprość bezpieczeństwo dzięki scentralizowanemu zarządzaniu, zautomatyzowanym obciążeniom, kwarantannie jednym kliknięciem i możliwości podejmowania działań naprawczych z poziomu rozwiązania.

McAfee Cloud Workload Security

Cechy produktu

icon Integracja z chmurą i DevOps
Integracja z chmurą i DevOps
Bezpośrednia integracja ze środowiskami AWS, Microsoft Azure i VMware zapewnia widoczność i automatyzację wdrażania za pomocą programów Chef, Puppet i skryptów powłoki.
icon Zoptymalizowany dla wirtualnych obciążeń roboczych
Zoptymalizowany dla wirtualnych obciążeń roboczych
Wykorzystaj zaawansowaną obronę obciążenia hosta zoptymalizowaną specjalnie dla instancji wirtualnych, aby uniknąć burzy zasobów, która może obciążać infrastrukturę bazową.
icon Wielowarstwowa ochrona
Wielowarstwowa ochrona
Zabezpiecz środowiska IaaS przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem i włamaniami za pomocą łatwej wielowarstwowej ochrony.
icon Kontrola sieci natywnej w chmurze
Kontrola sieci natywnej w chmurze
Dzięki większej świadomości i kontroli nad obciążeniami roboczymi w chmurze można zapobiegać zarówno atakom bocznym w centrum danych, jak i zagrożeniom zewnętrznym.
icon Bezpośrednia integracja z dostawcami usług w chmurze
Bezpośrednia integracja z dostawcami usług w chmurze
Bezpośrednia integracja z dostawcami usług w chmurze, takimi jak Amazon Web Services. Alerty AWS Guard Duty integrują się z McAfee ePO, wyświetlając połączenia sieciowe, sondy portów i żądania DNS dla instancji EC2.
McAfee Cloud Workload Security

Kluczowe korzyści

McAfee® Cloud Workload Security automatyzuje wykrywanie i ochronę elastycznych obciążeń roboczych i kontenerów, aby wyeliminować martwe strefy, zapewnić zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami i uprościć zarządzanie wieloma chmurami.

Ciągły wgląd w elastyczne instancje obciążenia eliminuje "martwe punkty" w operacjach, jednocześnie automatyzując pracochłonne niegdyś wdrażanie polityk.

Scentralizowane zarządzanie i zautomatyzowane obciążenia drastycznie zmniejszają złożoność środowisk hybrydowych i wielochmurowych.

Wizualizacja i wykrywanie zagrożeń sieciowych bez instalowania agenta.

Obrona przed zagrożeniami zoptymalizowana pod kątem maszyn wirtualnych zapewnia wielowarstwowe środki zaradcze.

Integracja z narzędziami automatyzacji, takimi jak Chef i Puppet, pozwala na zastosowanie zabezpieczeń do obciążeń w chmurze publicznej i prywatnej w momencie wdrożenia.

Uzyskaj łatwą, wielowarstwową ochronę przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem i włamaniami.

Odkrywaj i monitoruj kontenery Docker oraz zabezpieczaj je za pomocą mikrosegmentacji.

Zabezpiecz swoje środowisko, podejmując działania naprawcze bezpośrednio z poziomu rozwiązania.

Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji