Negocjacja połączeń Diameter

Liczne implementacje i warianty protokołu Diameter.

Wraz z popularyzacją standardu LTE protokół Diameter staje się podstawową technologią łączności w sieciach operatorów. Choć sam protokół Diameter podlega standaryzacji, w praktyce istnieje ponad 50 różnych interfejsów korzystających z tego protokołu, jak również wiele wariantów stosowanych przez poszczególnych dostawców. Różne węzły w sieci operatora są implementowane według różnych wersji i wydań standardów 3GPP, a nawet niewielkie różnice mogą mieć wpływ na interoperacyjność i być przyczyną niekompatybilności usług.

Optymalizacja interoperacyjności protokołu Diameter

W całej branży wyraźnie odczuwalna jest potrzeba znalezienia efektywnego sposobu na eliminowanie niekompatybilności oraz lepszych metod nawiązywania i utrzymywania połączeń między wciąż rozwijanymi interfejsami. Rozwiązanie Nomios pozwala znacznie zmniejszyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponieważ wymaganą interoperacyjność i kompatybilność osiąga się jedynie poprzez odpowiednie zmiany konfiguracyjne, bez tworzenia nowego oprogramowania.

Optymalizacja interoperacyjności protokołu Diameter z rozwiązaniem Nomios polega na obsłudze konwersji komunikatów protokołu zarówno na poziomie zdarzeń (np. 3GPP Gy CCR-I), jak i na poziomie par atrybut-wartość (np. Destination-Host), z możliwością modyfikowania nazw pól, wartości i opcji nagłówków. Jest to rozwiązanie idealne do obsługi między innymi niestandardowych rozszerzeń protokołu obsługiwanych tylko przez jedną ze stron interfejsu.

Wykorzystanie rozwiązania Nomios do negocjowania połączeń przez interfejs Diameter eliminuje konieczność tworzenia skryptów i nowego oprogramowania. Zamiast tego dostępny jest wygodny w obsłudze interfejs graficzny do zarządzania regułami konwersji mającymi zastosowanie do danego zdarzenia i pola. Kontroler Nomios udostępnia zestaw operacji, które można stosować do dowolnego pola komunikatu, od prostych operacji odwzorowania (np. COPY, MOVE, SET) po złożone operacje wykonywane na poziomie wartości atrybutów. Rozwiązanie Nomios obsługuje również scenariusze stanowe wymagające przechowywania i pobierania wartości dla wielu komunikatów w jednej sesji — umożliwia to wbudowane repozytorium sesji o wysokiej dostępności.

Obsługa dowolnej aplikacji Diameter

Kontroler Nomios zapewnia pełną zgodność ze specyfikacją RFC6733 i obsługuje wszystkie aplikacje korzystające z protokołu Diameter, w tym G Gx, Gy, Gz, Rx, Ro, Rf, Sy, Sh, SLh, S6a, S6b, S6d, S9, S13, SWm, SWx, Cx, Dx, Wg (NASREQ), Wx, aplikacje SIP, MM10 i SCAPv1/v2. Obsługiwane są również wszystkie mechanizmy transportu zdefiniowane w protokole Diameter: Obsługa konkretnej aplikacji korzystającej z protokołu Diameter w określonej wersji lub wariancie jest tylko kwestią dostarczenia szablonu protokołu dla tej aplikacji. Wraz z kontrolerem Nomios dostarczane są szablony protokołów dla najczęściej używanych aplikacji Diameter.

Bieżąca adaptacja do zmian

Rozwiązanie Nomios pozwala użytkownikom szybko reagować na aktualizacje istniejących interfejsów lub konieczność integracji nowych systemów EPC, IMS, OSS/BSS lub informatycznych z niekompatybilnymi interfejsami. Adaptacja wymaga jedynie odpowiedniego zmodyfikowania reguł konwersji w interfejsie graficznym i zastosowania zmian. Zaktualizowane reguły konwersji można wprowadzić w każdej chwili bez konieczności restartowania kontrolera Nomios, co pozwala instalować i modyfikować usługi podczas pracy, bez żadnych zakłóceń dostępności.

Korzyści

Wykorzystanie rozwiązania Nomios do negocjacji połączeń interfejsów Diameter ma liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi metodami dostosowywania i indywidualnie zamawianymi usługami specjalistycznymi:

  • Rozbudowane możliwości negocjacji pozwalają na bieżąco przystosowywać system do dowolnego wariantu protokołu Diameter i szybko dopasowywać interfejsy do potrzeb konkretnych środowisk klientów, nowych zastosowań i przyszłych aktualizacji systemów.
  • Bogaty zestaw funkcji negocjowania i logiki usług umożliwia użytkownikom szybkie konfigurowanie nowych połączeń, a dzięki temu obsługę produktów Diameter różnych producentów i sprawne rozwiązywanie problemów z niekompatybilnością interfejsów protokołu Diameter.
  • Graficzny interfejs administracyjny, eliminacja zależności od dostawcy i konfigurowanie bez konieczności tworzenia skryptów ani własnych programów.
  • Duże możliwości rozbudowy dzięki wbudowanej obsłudze wielu technologii sieciowych, w tym protokołów Diameter, RADIUS, SS7 i różnych protokołów informatycznych. To samo rozwiązanie może obsługiwać inne interfejsy i funkcje (np. DRA/DEA) bez konieczności ponownego wiązania i integrowania.
  • Niskie koszty kapitałowe i operacyjne — pojedyncza, zintegrowana platforma do obsługi routingu i interoperacyjności Diameter działająca na powszechnie dostępnym sprzęcie (COTS) lub w środowisku zwirtualizowanym/hostowanym.
  • Licencja oparta na przepustowości całej sieci: stosowana jest pojedyncza licencja oparta na przepustowości obejmująca wszystkie regiony, ośrodki, lokalizacje i maszyny wirtualne klienta (bez licencji od urządzenia) oraz wszystkie aplikacje Diameter wraz z wariantami.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu