IPX, DEA

Połączenia międzysieciowe i roaming LTE: Unikalne wymagania IPX w jednym rozwiązaniu.

Dostawcy IPX (IP eXchange) zapewniają interoperacyjność usług IP i globalnego roamingu LTE między różnymi dostawcami usług. Roaming między sieciami LTE wymaga wydajnego mechanizmu komunikacji międzynarodowej z gwarantowaną jakością usług w sieci docelowej i macierzystej. Większość dostawców usługi IPX korzysta z tradycyjnych routerów Diameter, ponieważ początkowo sądzono, że będą one wystarczające. Obecnie jednak okazuje się, że świadczenie globalnych usług roamingu LTE wymaga obsługi różnych technologii (LTE i starszych), rozwiązań różnych dostawców i różnych typów klientów (telefonia mobilna i stacjonarna, MVNO, OTT, sieci korporacyjne itd.).

Tradycyjne routery nie są przystosowane do obsługi tak złożonych środowisk. Co więcej, oferowanie usług wyróżniających się na tle tradycyjnej oferty wymaga dodatkowych możliwości. Szczególnie istotną rolę na rynku IPX zaczyna odgrywać elastyczność i prężność usług.

IPX 2.0

Nomios BFX to kontroler sygnalizacji i brama interfejsów następnej generacji dla dostawców usług IPX. Kontroler BFX oferuje wyjątkową kombinację funkcji DRA, DEA i IWF w pojedynczym, zintegrowanym rozwiązaniu programowym o znacznie większej elastyczności i możliwościach niż tradycyjne routery Diameter. Rozwiązanie BFX daje dostawcom usług IPX możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów z sygnalizacją i realizowania zaawansowanych usług w środowiskach obejmujących produkty różnych dostawców i różne technologie dostępu. Kontroler BFX umożliwia funkcjonowanie w łańcuchu wartości następnej generacji obejmującym operatorów wszystkich wielkości, różne typy sieci, systemy korporacyjne i dostawców usług OTT.

DRA / DEA

Kontroler BFX obsługuje wszystkie funkcje routingu brzegowego Diameter istotne dla świadczenia usług IPX, takie jak:

 • Agent routingu (DRA) i agent brzegowy (DRE) Diameter z obsługą wszystkich istotnych aplikacji protokołu Diameter, w tym S6a, S6d, S9, S13 i Gy.
 • Inteligentny routing — możliwość kierowania komunikatów Diameter na podstawie różnych parametrów Diameter i ich kombinacji.
 • Bezstanowe i stanowe równoważenie/dzielenie obciążenia i wiązanie sesji.
 • Kontrola dopuszczenia/dostępu.
 • Ochrona przed atakami i błędnymi danych.
 • Skanowanie/filtrowanie komunikatów Diameter.
 • Kontrola przeciążenia sieci, ograniczanie ruchu przychodzącego i wychodzącego, ochrona przed przeciążeniem, egzekwowanie poziomów usług.
 • Negocjowanie i modyfikacja na poziomie par atrybut-wartość.
 • Ukrywanie topologii sieci.
 • Funkcja wyszukiwania abonentów (SLF) i routing na podstawie zewnętrznych źródeł danych (np. LDAP, HTTP, ENUM), na przykład dla potrzeb sterowania roamingiem.
 • Współdziałanie z protokołami SS7/MAP, RADIUS i różnymi protokołami informatycznymi (XML, SOAP, REST, LDAP, ENUM itd.).

Korzyści

Rozwiązanie BFX stworzono z myślą o uwzględnieniu w jednym produkcie wielu specyficznych wymogów usług IPX:

 • Rozbudowane możliwości negocjacji pozwalają szybko konfigurować nowe połączenia z operatorami i innymi dostawcami IPX oraz współpracować z różnymi produktami i markami obsługującymi protokół Diameter.
 • Graficzne środowisko do zarządzania połączeniami i koordynacją usług — żadnych zależności od dostawcy oraz możliwość zestawiania nowych połączeń i rozwiązywania problemów ze współdziałaniem usług Diameter bez pisania własnego kodu ani skryptów.
 • Obsługa wielu technologii sieciowych umożliwiająca oferowanie nowych usług IPX — rozwiązanie BFX obsługuje protokoły Diameter, RADIUS, SS7 i różne protokoły informatyczne.
 • Wbudowana obsługa przenośności numerów, roamingu 3G-4G, koncentrowania dostępu Wi-Fi, sterowania roamingiem SLF, usług MVNE, PVNO, wirtualnego zarządzania MME, koncentratora Multi-IMSI itp.
 • Wbudowane funkcje raportowania z możliwością szczegółowej konfiguracji pozwalają uzyskać pełen obraz ruchu sieciowego: nieograniczony dostęp do danych każdego komunikatu oraz dostępność informacji niezbędnych dla oferowania usług IPX/Diameter, takich jak inteligentny routing, naliczanie opłat, analiza ruchu, statystyki poziomów usług, raportowanie wskaźników KPI itp.
 • Niskie koszty kapitałowe i operacyjne — pojedyncza, zintegrowana platforma do obsługi funkcji DRA, DEA i IWF działająca na powszechnie dostępnym sprzęcie (COTS) lub w środowisku zwirtualizowanym/hostowanym.
 • Licencja oparta na przepustowości całej sieci: stosowana jest pojedyncza licencja oparta na przepustowości globalnej, obejmująca wszystkie lokalizacje, urządzenia i maszyny wirtualne (bez licencji od urządzenia) oraz wszystkie aplikacje Diameter (S6a, S6d, S9, Gy itd.) wraz z wariantami.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu