VoLTE i VoWi-Fi

Szybki rozwój usług VoLTE i VoWi-Fi.

Usługi VoLTE (Voice over LTE) i VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) stają się obecnie dla usługodawców coraz ważniejszymi metodami oferowania usług głosowych i multimedialnych w jakości HD. Liczba komercyjnych wdrożeń usług VoLTE i VoWi-Fi szybko rośnie. Udostępnianie usług VoLTE i VoWi-Fi wymaga od operatorów komórkowych nie tylko wdrożenia podsystemu multimediów IP (IMS), ale również zintegrowania go z funkcją zasad i naliczania opłat (PCRF).

Wymagania dla wiązania PCRF

W sieciach z wieloma wdrożonymi funkcjami PCRF konieczne jest dopilnowanie, aby wszystkie sesje protokołu Diameter nawiązywane poprzez punkty odniesienia Gx, Rx i S9 w ramach jednej sesji IP-CAN korzystały z tej samej instancji funkcji PCRF. Taka zdolność korelowania sesji nosi nazwę wiązania sesji lub wiązania PCRF. Na przykład sesje użytkownika LTE utworzone poprzez Gx mogą być kierowane do pewnej konkretnej funkcji PCRF na podstawie identyfikatora abonenta (IMSI). Gdy tworzona jest inna sesja poprzez Rx, na przykład w celu obsłużenia połączenia VoLTE, jest ona identyfikowana na podstawie przypisanego adresu IP. Aby żądania w ramach sesji były kierowanie do właściwej funkcji PCRF, konieczne jest utrzymywanie przez całą sesję IP-CAN stałej relacji między identyfikatorem abonenta, przypisanym adresem IP i wybraną instancją funkcji PCRF.

Większa ciągłość połączeń dzięki nadmiarowości geograficznej

Wiązanie sesji wymaga też implementacji z nadmiarowością geograficzną oraz synchronizacji danych wiązania sesji między różnymi lokalizacjami, co pozwala zapewnić ciągłość sesji Gx/Rx dla potrzeb lokalnego przełączania awaryjnego z nadmiarowością geograficzną.

Rozwiązanie Nomios zapewnia pełną obsługę wiązania PCRF

Rozwiązanie Nomios jest w pełni przygotowane do obsługi wiązania PCRF w usługach VoLTE i VoWi-Fi. Zastosowany w kontrolerze Nomios mechanizm wiązania sesji („przyklejania”) można zastosować do każdej funkcji PCRF i każdego urządzenia Diameter wymagającego powiązania. Graficzny interfejs użytkownika rozwiązania Nomios umożliwia konfigurowanie par atrybut-wartość, dla których kontroler Nomios będzie gwarantować wybieranie tego samego połączenia podczas całej sesji. Dotyczy to wszystkich aplikacji Diameter, więc cały ruch sieciowy Diameter dla danej sesji abonenta jest kierowany do tej samej instancji PCRF. Komunikaty przychodzące mogą być kojarzone z sesją na podstawie różnych parametrów Diameter i ich kombinacji, takich jak:

  • IMSI/MSISDN
  • APN
  • Adres IP

Rozwiązanie Nomios obsługuje niezbędne funkcje i aplikacje Diameter dla potrzeb wiązania funkcji PCRF przy połączeniach VoLTE i VoWi-Fi, w tym Gx, Rx, Sh, S6b, S9, SWm, SWx i Cx. Wiązanie sesji z nadmiarowością geograficzną zapewnia wbudowane wysokodostępne repozytorium sesji z replikacją danych między ośrodkami. Repozytorium sesji Nomios obejmuje obsługę wielu węzłów z wykorzystaniem modelu rozproszonego zapisu danych. Dzięki nadmiarowości, nawiązana sesja jest w razie awarii węzła lub ośrodka przetwarzana przez węzeł lub ośrodek zapasowy bez żadnych przerw w łączności.

Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu