Juniper Networks AI-driven enterprise

Czym jest AI-driven enterprise, czyli przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji?

Do przeczytania w 10 min.
Placeholder for Manufacturing robotic armManufacturing robotic arm
Juniper Networks

Share

Ilość danych dostępnych dla organizacji wciąż rośnie w zawrotnym tempie, jednak technologie takie jak narzędzia do analizy danych i sztuczna inteligencja (SI) mogą pomóc przedsiębiorstwom w znacznie lepszym wykorzystaniu tych ogromnych ilości danych dla osiągania korzyści. Nowoczesne technologie umożliwiają zaawansowaną współpracę ludzi i maszyn w celu poprawy szybkości i jakości procesów decyzyjnych.

Coraz większa dojrzałość i dostępność sztucznej inteligencji umożliwia tworzenie przedsiębiorstw opartych na SI, czyli AI-driven enterprise. Coraz więcej organizacji dostrzega korzyści płynące z wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji w swoich procesach i wykorzystuje rozwiązania oparte na tej technologii w swojej codziennej działalności, swoich produktach oraz świadczonych usługach. Na czym jednak polega koncepcja przedsiębiorstwa opartego na SI i w jaki sposób taka organizacja przynosi korzyści pracownikom i klientom? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu, który opisuje, między innymi, w jaki sposób spółki Juniper Networks i Nomios łączą wiele użytecznych technologii opartych na sztucznej inteligencji w kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na przeprowadzenie transformacji twojej organizacji.

Powstanie i rozwój sztucznej inteligencji

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sztuczna inteligencja przestała być wyłącznie wynalazkiem rodem z kart powieści fantastyczno-naukowych i trafiła na pierwsze strony poważnych dzienników, takich jak „New York Times” czy „Wall Street Journal”. Z upływem czasu przestała być wyłącznie marzeniem autorów, stając się jednym z kluczowych czynników w świecie biznesu.

Sztuczna inteligencja to stosunkowo szerokie pojęcie, zwykle używane w celu opisania symulacji ludzkiej inteligencji przez maszyny, jednak w praktyce to rozległy sektor technologii, który nieustannie rozwija się i zmienia, jednocześnie dając początek wielu rozwiązaniom opartym na nowoczesnych algorytmach SI. Oto kilka spośród najważniejszych przykładów:

 • Spersonalizowane zakupy. Technologia sztucznej inteligencji jest wykorzystywana do tworzenia silników poleceń, które umożliwiają sklepom i firmom nawiązywanie bardzo osobistych relacji z klientami. Spersonalizowane zakupy i reklamy są oparte na historii przeglądania klienta, a także jego preferencjach i zainteresowaniach.
 • Aplikacje asystentów opartych na SI. Wirtualni asystenci i chatboty mogą odpowiadać na pytania i pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko pojętą obsługą klienta.
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym. Analizując zachowania i wzorce, sztuczna inteligencja może pomóc bankom, rządom i pracownikom służb celnych w wykrywaniu oszustw, nadużyć finansowych i innych nielegalnych działań.
 • Technologia sztucznej inteligencji pozwala nauczycielom tworzyć inteligentne treści i spersonalizowane środowiska do nauki.
 • SI pozwala także na precyzyjne przewidywanie ludzkich zachowań i ważnych trendów rynkowych poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym, wspomaganą przez analizy historyczne.
 • Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w rolnictwie do wykrywania problemów oraz niedoborów składników odżywczych w glebie, co przekłada się na lepsze zbiory i wprowadzanie bardziej zrównoważonych metod uprawy.
 • Dzięki sztucznej inteligencji lekarze mogą lepiej diagnozować przewlekłe schorzenia na podstawie danych medycznych, aby wcześniej postawić odpowiednie rozpoznanie choroby.

Powyższe przykłady są jedynie czubkiem góry lodowej – w praktyce potencjał sztucznej inteligencji jest niemal nieograniczony, a w miarę rozwoju tej technologii zakres dostępnych usług opartych na algorytmach SI będzie stale rozszerzany.

Czym jest AI-driven enterprise, czyli przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji?

Przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji to organizacja, która skutecznie wykorzystuje możliwości i korzyści płynące z nowoczesnych technologii opartych na SI. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wykorzystują opartą na sztucznej inteligencji automatyzację, by proaktywnie zastępować czasochłonne zadania wymagające zaangażowania pracowników. W tym artykule skupimy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w sieciach oraz korzyściach, które przedsiębiorstwa mogą czerpać z takich rozwiązań. Nietrudno wyobrazić sobie, że dzięki nim firmy mogą obniżyć koszty związane z obsługą sieci oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Warto także pamiętać, że wykorzystanie SI w przedsiębiorstwie oznacza także wykorzystywanie danych w jego codziennej działalności do podejmowania na ich podstawie decyzji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a także w celu przeprowadzania analiz, które skutecznie zastępują przeczucia i emocje.

Sztuczna inteligencja jest w stanie zaspokoić trzy ważne potrzeby biznesowe:

 1. Automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych zadań: Dzięki temu pracownicy mogą w pełni skupić się na zadaniach, które stanowią wartość dodaną dla całej organizacji oraz przynoszą jej korzyści.
 2. Lepsze informacje na temat działalności dzięki analizie danych: Dzięki temu możesz aktywnie usprawniać procesy biznesowe, strategie marketingowe i obsługę klienta.
 3. Nawiązywanie lepszych kontaktów z klientami i pracownikami: Sztuczna inteligencja pozwala poprawić ogólne odczucia pracowników – dzięki niej mogą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi, nie muszą także wykonywać powtarzalnych i żmudnych zadań, które mogą zostać zautomatyzowane. To przynosi także korzyści klientom – dzięki SI mogą liczyć na bardziej spersonalizowane podejście do ich potrzeb.

Przedsiębiorstwa oparte na SI wykorzystują także nowoczesne technologie do zwiększania wartości swoich sieci bezprzewodowych dzięki spersonalizowanym usługom lokalizacyjnym. Doskonałymi przykładami takich zastosowań są wskazywanie drogi, powiadomienia dotyczące odległości oraz lokalizowanie zasobów. Prawdziwe przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje możliwości i potencjał tej technologii w celu maksymalizacji wydajności swoich zasobów IT, a także czasu i pieniędzy, aby zwiększać wartość dodaną oraz zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia związane z korzystaniem z sieci.

Placeholder for Cybersecurity network security engineerCybersecurity network security engineer

Jak zbudować AI-driven enterprise? Podstawowe elementy

Koncepcja przedsiębiorstwa opartego na SI brzmi dobrze, jednak transformacja wymaga pewnych elementów składowych. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym spośród nich.

Wi-Fi 6

Każde przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji wymaga najlepszej możliwej łączności. Zapewni ją Wi-Fi 6, czyli kolejna generacja technologii sieci bezprzewodowych. Technologia Wi-Fi 6 charakteryzuje się nie tylko znacznie wyższym (teoretycznym) limitem prędkości od swoich poprzedników (9,6 gigabita na sekundę w porównaniu z 3,5 Gbps w przypadku Wi-Fi 5), ale także znacznie lepszą wydajnością obsługi dużej liczby urządzeń podłączonych do sieci. Technologia Wi-Fi 6 umożliwia routerom jednoczesną komunikację z większą liczbą urządzeń, pozwalając im na wysyłanie danych do wielu odbiorców w ramach jednej transmisji oraz zapewnia możliwość planowania komunikacji między urządzeniami i routerem. Dzięki tym innowacjom połączenia są znacznie bardziej stabilne niż dotychczas.

Wybierając rozwiązania Juniper Mist, możesz czerpać korzyści ze wszystkich innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie sieci bezprzewodowych, a dodatkowo wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie pierwsze na świecie rozwiązanie sieci bezprzewodowej LAN (WLAN) opartej na sztucznej inteligencji. Dzięki funkcji Mist Learning sieć bezprzewodowa staje się przewidywalna, niezawodna i mierzalna, a jej administratorzy zyskują dostęp do wyjątkowych informacji na temat odczuć i doświadczeń użytkowników. Co więcej, dzięki tym innowacjom dotychczas czaso- i pracochłonne zadania administratorów sieci przejmie automatyzacja, co zmniejszy ogólne koszty związane z utrzymaniem sieci Wi-Fi, przekładając się na znaczące oszczędności czasu i pieniędzy.

NAC

NAC, czyli kontrola dostępu do sieci (ang. Network Access Control) to nowe podejście do bezpieczeństwa sieci, które łączy kilka różnych technik zabezpieczeń, zapewniając zunifikowaną kontrolę nad dostępem do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Urządzenia końcowe, takie jak firmowe laptopy lub telefony komórkowe, są często wyposażone w oprogramowanie antywirusowe, a ich użytkownicy, chcąc uzyskać dostęp do krytycznych zasobów, poddawani są procesowi uwierzytelniania.

NAC łączy powyższe technologie i gdy urządzenia łączą się z siecią, jest w stanie powiązać uwierzytelnianie użytkownika z weryfikacją urządzenia. W ten sposób można ograniczyć dostęp do zasobów sieciowych wyłącznie dla uwierzytelnionych użytkowników, a także zagwarantować, że łączące się z siecią urządzenia spełniają pewne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Juniper WiteSand jest jednym z najlepszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań NAC opartych na sztucznej inteligencji dostępnych na rynku.

Usługi lokalizacyjne

Usługi lokalizacyjne (LBS)wykorzystują dane geograficzne w celu dostarczania informacji użytkownikom oraz świadczenia usług, a co więcej, można je stosować w różnych kontekstach – w pracy, w życiu osobistym, w rozrywce i wielu innych obszarach. Usługi oparte na lokalizacji mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych oraz powiązanie ich z miejscami, w których mają miejsce zdarzenia, nawet jeśli dzieją się w zamkniętych pomieszczeniach.

Tradycyjne usługi lokalizacyjne działające w pomieszczeniach oparte na technologiach takich jak Wi-Fi, chipy RFID oraz beacony zasilane akumulatorami często są znane jako drogie, zawodne, skomplikowane i niedokładne rozwiązania. Współcześni użytkownicy technologii cyfrowych oczekują dynamicznych informacji o lokalizacji w czasie rzeczywistym – zwłaszcza gdy przedsiębiorstwa wciąż zmagają się z ograniczeniami wprowadzonymi z myślą o walce z pandemią COVID-19. Dzięki rozwiązaniu Mist możesz gromadzić informacje w czasie rzeczywistym dzięki wirtualnemu interfejsowi Bluetooth LE (vBLE), który umożliwia łatwe wdrażanie i rozszerzanie usług lokalizacyjnych wewnątrz pomieszczeń, a także zwiększanie ich sprawności i dokładności.

Punkty dostępowe Juniper Mist
są sprzężone z usługami chmurowymi Juniper Mist Cloud Services oraz Mist AI, aby zapewniać najlepsze możliwości bezprzewodowego dostępu do sieci. Z kolei rozwiązania brzegowe Juniper Mist Edge pozwalają stosować mikrousługi na miejscu, aby przyspieszać działanie i umożliwiać skalowanie rozwiązań.

Sieci lokalne (LAN)

Sieć lokalna składa się z kabli, punktów dostępowych, przełączników, routerów i innych elementów, które umożliwiają urządzeniom łączenie się z wewnętrznymi serwerami, serwerami WWW oraz innymi sieciami LAN za pośrednictwem sieci WAN. Sieci lokalne pozwalają urządzeniom na wspólne wykorzystywanie jednego połączenia internetowego oraz udostępnianie plików, a także na uzyskiwanie dostępu oraz kontrolę nad innymi urządzeniami.

Przełączniki sieciowe Juniper EX zostały opracowane z myślą o środowiskach chmurowych i zapewniają maksymalną wydajność, szybki dostęp oraz pełną stabilność – dzięki temu mogą stanowić podstawę sieci przedsiębiorstw, oddziałów oraz centrów danych, zapewniając komplet funkcji potrzebnych każdemu AI-driven enterprise.

Rozwiązania SD-WAN

SD-WAN to technologia sieci wirtualnych, która pozwala na rozszerzanie i łączenie sieci przedsiębiorstw pomimo dużych odległości geograficznych. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie ruchem w sieci staje się znacznie łatwiejsze – na przykład dzięki niemu możliwe jest automatyczne wybieranie najlepszego dostępnego połączenia w celu przekierowania ruchu sieciowego. Rozwiązania SD-WAN spółki Juniper Networks wykorzystują technologię Session Smart Routing w celu usprawnienia orkiestracji sieci SD-WAN oraz zwiększenia ich wydajności. Technologia WAN Assurance stanowiąca część rozwiązań Juniper Mist stanowi dopełnienie technologii Secure Smart Routing, pozwalając na uzyskiwanie danych na podstawie telemetrii oraz analizy połączeń. Jedną z korzyści tego rozwiązania jest także automatyczne wykrywanie i naprawianie problemów.

NGFW

Zapory sieciowe nowej generacji, czyli NGFW (ang. Next Generation Firewall), stanowią podstawowe narzędzie dla każdej organizacji, której zależy na pełnej widoczności i kontroli ruchu na granicy sieci. Dzięki takim rozwiązaniom administratorzy mają pełne informacje na temat wszystkich użytkowników i danych w sieci, a także natychmiast dostrzegają potencjalne zagrożenia. Rozwiązania z serii Juniper SRX są obecnie najskuteczniejszymi zaporami typu NGFW na rynku, a ich wyniki potwierdzają niezależne badania Gartnera. Co więcej, można wdrożyć je w dowolnym środowisku chmurowym, a nawet wykorzystać do ochrony kontenerów.

SI

Ostatnim niezbędnym elementem przedsiębiorstwa opartego na sztucznej inteligencji jest rozwiązanie SI, które pozwala na optymalizację doświadczeń użytkowników i uproszczenie wszystkich przedstawionych obszarów sieci bezprzewodowych, przewodowych oraz SD-WAN. Technologia AI Mist opracowana przez spółkę Juniper stanowi kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które oferuje wyważone połączenie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz technik analizy danych – dzięki niej możliwe jest połączenie danych z wielu źródeł, aby skutecznie poznać wszystkie aspekty doświadczeń użytkowników.

Mist AI to także podstawa obsługi klienta nowej generacji. Rozwiązania spółki Juniper dla przedsiębiorstw oparte na sztucznej inteligencji pozwalają klientom na skalowanie i upraszczanie sieci przewodowych i bezprzewodowych, jednocześnie zapewniając operatorom sieci lepszy wgląd w ich działanie oraz możliwości automatyzacji.

Placeholder for AI-driven enterprise Juniper MistAI-driven enterprise Juniper Mist
AI-driven enterprise Juniper Mist

Dlaczego rozwiązania Juniper dla przedsiębiorstw opartych na SI są przyszłością?

Jednym z powodów, dla których rozwiązania Juniper wyróżniają się na tle konkurencji, jest to, że wiele użytecznych technologii, które są niezbędne do budowania przedsiębiorstwa przyszłości opartego na sztucznej inteligencji, stanowi część kompleksowego rozwiązania, które wykorzystuje w pełni możliwości nowoczesnej SI. Spółka Juniper oferuje kompletne rozwiązanie wielu problemów związanych z sieciami, z którymi borykają się duże organizacje.

Według badań przeprowadzonych przez spółkę Gartner® Juniper jest Liderem badania Magic Quadrant™ w następujących kategoriach:

Ponadto rozwiązania tej spółki zostały także wymienione wśród grona Wizjonerów badania Magic Quadrant™ firmy Gartner® dotyczącego infrastruktury brzegowej sieci WAN oraz Kandydatów w badaniu na temat zapór sieciowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat koncepcji AI-driven enterprise? Interesują Cię rozwiązania przedstawione w tym artykule? Nie wahaj się – skontaktuj się z nami już teraz. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania!

icon Trophy

Nasze partnerstwo Elite Plus z Juniper Networks

Od początku działalności firmy Nomios w 2004 roku jesteśmy oddanym partnerem spółki Juniper Networks. W 2022 roku spółka wprowadziła nowe wyróżnienie dla swoich najlepszych partnerów: status Elite Plus, na który zakwalifikowaliśmy się natychmiast jako ich najbardziej skuteczny partner w Europie. To wyróżnienie podkreśla nasze wyjątkowe doświadczenie w zakresie budowy sieci, routingu oraz bezpieczeństwa, a także kompleksową wiedzę na temat oferty Juniper Networks.

Historie sukcesów

Współpraca z Juniper Networks

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man