Przegląd rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

Nasze najlepsze portfolio obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, koncepcji i koncepcji z zakresu bezpieczeństwa.

API security

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa API pomagają zrozumieć i złagodzić unikalne podatności i zagrożenia bezpieczeństwa interfejsów programowania aplikacji (API).

Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji i Internetu. Zaawansowana ochrona aplikacji krytycznych.

ATP Advanced Threat Protection

Powstrzymaj nawet najbardziej nieszablonowe zagrożenia, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i utracie danych.

CASB Działający w chmurze broker zabezpieczeń dostępu

Bezpieczne udostępnianie usług w chmurze użytkownikom i przedsiębiorstwom.

Ochrona przed atakami DDoS

Zaawansowana ochrona przed atakami DDoS i minimalizowanie ich skutków.

DLP Data Loss Prevention

Bezkompromisowa ochrona danych, która zapobiega ich utracie.

Bezpieczeństwo systemu DNS

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa systemu DNS.

EDR Endpoint Detection & Response

Zadbaj o nieustanną i kompleksową ochronę urządzeń końcowych w swojej sieci, obejmującą wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty oraz analizy śledcze, aby skutecznie powstrzymać cyberataki i zapewnić bezpieczeństwo sieci.

Bezpieczeństwo poczty e-mail

Obrona przed zagrożeniami, zapewnienie ciągłości działania i wdrożenie polityki w zakresie poczty elektronicznej.

EPP Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

Zapewniamy ujednolicone podejście do bezpieczeństwa, które umożliwia obrońcom skorelowanie aktywności w związku z zagrożeniami w całej sieci, w celu ochrony każdego urządzenia końcowego, czy to stacjonarnego, czy mobilnego.

IAM Identity & Access Management

Chroń i monitoruj dostęp użytkownika w środowiskach wieloobwodowych z pomocą naszych rozwiązań w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem.

Managed security services

Zwiększ poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zmniejszając obciążenie zespołu IT dzięki doświadczonemu partnerowi.

MFA Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Większe bezpieczeństwo danych i aplikacji bez dodatkowego obciążania użytkowników.

NAC Kontrola dostępu do sieci

Rozwiązania kontroli dostępu do sieci opracowane dla sieci następnej generacji.

NDR Network Detection & Response

Network Detection & Response jest obecnie uważane za niezbędne narzędzie do zabezpieczania sieci korporacyjnych.

NGFW Firewall nowej generacji

Chroń swoje brzegi sieci, centrum danych i aplikacje w chmurze za pomocą fizycznych, wirtualnych i skonteneryzowanych zapór sieciowych NGFW.

Bezpieczeństwo rozwiązań OT/IoT

Technologie operacyjne (OT), w tym przemysłowy internet rzeczy (IIoT), rozwiązania SCADA oraz przemysłowe systemy sterowania (ICS), są coraz bardziej połączone. Niestety oznacza to również, że są coraz bardziej narażone na cyberataki.

PAM Privileged Access Management

Ochrona danych logowania dla kont uprzywilejowanych.

SASE Secure Access Service Edge

Nowoczesna architektura sieci wymaga nowego podejścia do bezpieczeństwa.

Szkolenie na temat świadomości bezpieczeństwa

Bądź o krok przed atakującymi, dzięki wiedzy opartej na analizie zagrożeń.

SIEM Security Information and Event Management

Nomios Poland umożliwia szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w infrastrukturze IT dowolnej wielkości.

SOAR Bezpieczeństwo, Orkiestracja, Automatyzacja i Reagowanie na zdarzenia

Skróć czas reakcji na nowe zagrożenia i incydenty dzięki automatyzacji, standaryzacji procesów oraz integracji z narzędziami bezpieczeństwa działającymi w Twojej sieci.

Secure Services Edge

Secure Services Edge (SSE) to nowe podejście do bezpieczeństwa sieci, które pomoże Ci dostosować się do wyzwań stawianych przez nowoczesny krajobraz IT.

SWG Bezpieczna brama sieciowa

Zapewnij bezpieczeństwo internetowe z chmury, chroniąc usługi w chmurze, aplikacje, strony internetowe i dane użytkowników, w dowolnej lokalizacji i na dowolnym urządzeniu.

UTM Unified Threat Management

Całkowicie zintegrowane rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa dla Państwa organizacji.

XDR Extended Detection & Response

Agregacja alertów, analiza danych oraz automatyczne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w celu uproszczenia zabezpieczeń.

ZTNA Zero-Trust Network Access

Prosty, automatyczny i bezpieczny dostęp zdalny, który weryfikuje, kto i co znajduje się w Twojej sieci oraz zabezpiecza dostęp do aplikacji bez względu na to, gdzie znajdują się jej użytkownicy.

Updates

Aktualności i artykuły na blogu