Interoperacyjność CAMEL-Diameter

Integracja systemów prepaid starszego typu.

Operatorzy już od kilkudziesięciu lat używają protokołów sygnalizacyjnych CAMEL (GSM) i WIN (CDMA) do sterowania usługami w architekturze sieci inteligentnej, co umożliwia im dodawanie nowych usług, takich jak usługi prepaid oraz wiadomości SMS i MMS. Pomimo ewolucyjnego przechodzenia na LTE sieć inteligentna nadal odgrywa i będzie odgrywać ważną rolę, dopóki operatorzy będą korzystać ze starszego typu systemów transmisji głosu i komunikatów czy też utrzymywać komutację łączy jako zapasową metodę realizacji usług głosowych.

Oczekuje się, że w procesie migracji na sieci LTE oparte wyłącznie na protokole IP protokół Diameter docelowo zastąpi CAMEL/WIN. Brak obsługi protokołu sygnalizacyjnego CAMEL/WIN w środowiskach LTE w połączeniu z trudnościami w łączeniu tych dwóch technologii sprawia, że operatorzy muszą utrzymywać kilka równoległych środowisk rozliczeniowych w odrębnych silosach technologicznych. Przekłada się to na ograniczenia usług, niską efektywność, duże koszty i znaczne ryzyko błędów w trudnym procesie synchronizowania informacji o abonentach i rozliczeniach.

Zaawansowana funkcja interoperacyjności CAMEL/WIN

Rozwiązanie BFX stanowi pilnie potrzebną odpowiedź na kosztowny i złożony problem. Udostępniana przez rozwiązanie BFX kompletna i elastyczna funkcja interoperacyjności (IWF) pozwala eliminować typowe problemy związane z migracją z rozliczeń CAMEL/WIN na architektury Diameter. Funkcja interoperacyjności daje operatorom i dostawcom usług kluczową możliwość integrowania systemów prepaid starszego typu do obsługi transmisji głosowych, wiadomości SMS i danych GPRS. W odróżnieniu od rozwiązań wyspecjalizowanych oraz powszechnie stosowanych metod obejścia problemów kontroler BFX nie tylko implementuje mapowanie komunikatów sygnalizacyjnych, ale również utrzymuje stan sesji i zapewnia niezbędną logikę biznesową mającą zastosowanie do używanych usług sieci inteligentnej. Dzięki temu rozwiązanie BFX pozwala utworzyć pojedynczą, ujednoliconą warstwę usługową zapewniającą abonentom taką samą jakość obsługi niezależnie od generacji używanej sieci. Skuteczne połączenie obu technologii przy użyciu rozwiązania BFX pozwala też wydłużyć czas użyteczności istniejących inwestycji w zasoby i usługi oraz ułatwia stopniową migrację na środowiska rozliczeniowe oparte całkowicie na protokole IP.

Korzyści

Wykorzystanie rozwiązania BFX do zapewnienia interoperacyjności CAMEL/WIN wiąże się z licznymi korzyściami:

  • Natychmiastowa dostępność pełnego rozwiązania interoperacyjności CAMEL/WIN do integrowania starszych systemów prepaid do obsługi transmisji głosowych, wiadomości SMS i danych z systemami wykorzystującymi protokół Diameter.
  • Niezbędna logika biznesowa i przetwarzanie stanowe dla potrzeb używanych usług IN.
  • Bogaty zestaw funkcji negocjacji, routingu i równoważenia obciążenia.
  • Elastyczne opcje konfiguracyjne pozwalają na bieżąco przystosowywać system do wariantu Diameter lub SS7 określonego dostawcy oraz szybko dopasowywać interfejsy do potrzeb konkretnych środowisk klientów, nowych zastosowań i przyszłych aktualizacji systemów.
  • Eliminacja uzależnienia od prac badawczo-rozwojowych dostawców.
  • Przyszłościowe podejście o dużych możliwościach rozbudowy: to samo rozwiązanie może obsługiwać inne interfejsy (np. różne aplikacje Diameter, RADIUS, HTTP, LDAP, ENUM, SS7/MAP itd.) i funkcje (np. DRA/DEA) bez konieczności tworzenia nowego oprogramowania.
  • Wbudowany w bramę interfejsu BFX zestaw zintegrowanych funkcji stanowiący unikalną kombinację funkcji DRA, DEA i IWF na pojedynczej platformie.
  • Rozwiązanie definiowane programowo, które umożliwia używanie standardowego sprzętu oraz obsługuje wirtualizację i wdrożenia chmurowe.
Połącz się z nami

Eksperci w dziedzinie 5G i rozwiązań mobilnych

Nasz zespół jest dostępny na szybką rozmowę telefoniczną lub spotkanie wideo. Połączmy się i porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, przeanalizujmy raporty porównawcze dostawców lub porozmawiajmy o nadchodzących projektach IT. Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Placeholder for Portrait of engineer beard wearing poloPortrait of engineer beard wearing polo
Updates

Aktualności i artykuły na blogu