Cyberbezpieczeństwo

Zabezpiecz swoją przyszłość: Najważniejsze trendy w cyberbezpieczeństwie na 2024 r.

Mohamed El Haddouchi
Placeholder for Mohamed El HaddouchiMohamed El Haddouchi

Mohamed El Haddouchi , Dyrektor Zarządzający Holandia , Nomios Holandia

Do przeczytania w 9 min.
Placeholder for Engineer focused on taskEngineer focused on task

Share

Rok 2023 był szczególnie trudny w nieustannie dynamicznym świecie cyberbezpieczeństwa. Większość rodzajów cyberataków rosła, co skutkowało zwiększonymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa dla organizacji na całym świecie. Jednocześnie świat musiał poradzić sobie z kilkoma kryzysami geopolitycznymi (wojny na Ukrainie i konflikt między Izraelem a Hamasem), podczas gdy sztuczna inteligencja znacznie zwiększyła swoją obecność w sferze cyberbezpieczeństwa.

Niniejszy artykuł zawiera krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii i wydarzeń dotyczących cyberbezpieczeństwa, które miały miejsce w minionym roku. Większa część artykułu będzie jednak poświęcona najważniejszym trendom wpływającym na nasze bezpieczeństwo online w 2024 roku i następnych. Dowiedz się wszystkiego o ważnych tematach na nadchodzący rok oraz o tym, jak przewidywać bieżące i nadchodzące trendy i wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

2023 – przegląd trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa

Patrząc wstecz na rok 2023, widzimy, że niektóre prognozy się sprawdziły, podczas gdy inne trendy przybrały raczej nieoczekiwany obrót. Przyjrzyjmy się najważniejszym przewidywaniom, które się sprawdziły, oraz rozwojowi cyberbezpieczeństwa, który nas zaskoczył.

Tworzenie przyszłości bez haseł

Większość firm technologicznych i specjalistów przewidywała zwiększone przyjęcie uwierzytelniania bezhasłowego. Trend ten w dużej mierze przebiegł zgodnie z przewidywaniami. Kilka dużych firm technologicznych pomogło przyspieszyć przyszłość bezhasłową poprzez głośne wdrożenia. Bezhasłowe logowanie dla komercyjnych użytkowników Azure Active Directory i klucze dostępu Apple w iOS 16 i macOS Ventura są tego najlepszymi przykładami.

Reakcja konsumentów była w dużej mierze pozytywna, ponieważ systemy bezhasłowe eliminują konieczność zapamiętywania danych uwierzytelniających. Zaobserwowaliśmy również zwiększoną integrację uwierzytelniania bezhasłowego z zasadami zerowego zaufania oraz zarządzaniem tożsamością i dostępem.

Ciągłe problemy z łańcuchem dostaw

Zgodnie z oczekiwaniami, ataki i luki w zabezpieczeniach łańcucha dostaw utrzymywały się w 2023 roku. Kilka znanych firm (BA, BBC, Boots, Okta) padło w zeszłym roku ofiarą wyrafinowanych ataków na łańcuch dostaw.

Rozszerzające się powierzchnie ataków IoT

Nie było zaskoczeniem, że rozprzestrzenianie się urządzeń IoT zwiększy powierzchnię ataku organizacji. Atakujący konsekwentnie atakowali podatne na ataki urządzenia IoT w celu uzyskania dostępu do sieci, co prowadziło do wzmożonych działań w zakresie aktualizacji oprogramowania układowego IoT, monitorowania IoT i segmentacji sieci.

Globalna harmonizacja przepisów dotyczących informacji, prywatności i danych

Większość zwolenników technologii spodziewała się rosnącej i globalnej dynamiki w kierunku harmonizacji przepisów dotyczących prywatności i danych w różnych krajach. Chociaż podjęto pewne wstępne kroki w tym kierunku, rozbieżne interesy krajowe pozostały kluczowym wyzwaniem dla międzynarodowych regulacji dotyczących informacji, prywatności i danych. Do dnia dzisiejszego RODO Unii Europejskiej jest jedyne w swoim rodzaju i pozostaje najbardziej ekspansywnym prawem ochrony danych na świecie.

Placeholder for Trendy w cyberbezpieczenstwie na 2022Trendy w cyberbezpieczenstwie na 2022

Odsłaniając przyszłość: przewidywane trendy w cyberbezpieczeństwie na rok 2024

Gdy rok 2023 zbliża się ku końcowi, a my wkraczamy w rok 2024, sfera cyberbezpieczeństwa z pewnością doświadczy pewnych transformacyjnych zmian. Czas przyjrzeć się głównym trendom i prognozom w zakresie cyberbezpieczeństwa na nadchodzący rok.

Rosnąca obecność sztucznej inteligencji w operacjach bezpieczeństwa

W związku z sukcesem, rosnącą popularnością i demokratyzacją generatywnej sztucznej inteligencji, oczekuje się, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą odgrywać bardziej krytyczną rolę w operacjach cyberbezpieczeństwa od 2024 roku. Stale rozwijające się możliwości analizy danych przez sztuczną inteligencję są coraz częściej wykorzystywane do identyfikowania i przewidywania cyberzagrożeń. Algorytmy uczenia maszynowego ewoluują, aby lepiej rozpoznawać i reagować na nowe zagrożenia, z czasem ulepszając środki obronne.

Te nowoczesne algorytmy sztucznej inteligencji przewyższają ludzkie możliwości w zakresie gromadzenia danych o zagrożeniach, ich wykrywania i zapobiegania im. Wielu ekspertów technologicznych spodziewa się, że w 2024 roku algorytmy sztucznej inteligencji zapewnią analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybsze i dokładniejsze reagowanie na incydenty cybernetyczne. Sztuczna inteligencja będzie prawdopodobnie autonomicznie dostosowywać i aktualizować protokoły cyberbezpieczeństwa. Eliminuje to potrzebę czasochłonnych i czasami kosztownych ręcznych aktualizacji.

Należy jednak pamiętać, że nawet gdy sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę, nie może istnieć bez ludzkiej inteligencji. Ludzie zawsze będą potrzebni do nadzorowania i kierowania tymi systemami opartymi na sztucznej inteligencji. Podczas gdy algorytmy AI przodują w zadaniach takich jak gromadzenie i analiza danych o zagrożeniach, ludzcy eksperci zapewniają kontekst i strategiczne podejmowanie decyzji, których maszyny nie są w stanie odtworzyć.

W 2024 roku możemy być nawet świadkami pojawienia się botów bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji. Te inteligentne podmioty cyfrowe są zaprogramowane do samodzielnego identyfikowania i neutralizowania cyberzagrożeń. Rezultat? Bezpieczeństwo sieci staje się bardziej proaktywne, umożliwiając wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń wcześniej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące znaczenie funkcji sztucznej inteligencji w szybko rozwijającej się dziedzinie cyberbezpieczeństwa oznacza ważną zmianę w kierunku bardziej inteligentnych i autonomicznych systemów cyberbezpieczeństwa.

Outsourcing rozwiązań zarządzanych

Wiele firm polega już na zewnętrznych dostawcach zaawansowanych i specjalistycznych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Powód? Znalezienie odpowiednich ekspertów i związanie ich z Twoją organizacją na dłuższą metę jest często bardzo kosztowne i trudne. Przewidujemy, że coraz większa liczba organizacji będzie polegać na usługach zarządzanych w celu budowania i optymalizacji solidnych i wysokiej jakości rozwiązań bezpieczeństwa, począwszy od szerokiej gamy zarządzanych usług bezpieczeństwa po zaawansowane i modułowe platformy bezpieczeństwa oparte na chmurze.

Security-as-a-service (SECaaS) i podobne rozwiązania pozwalają organizacjom z różnych branż uniknąć nadmiernych wydatków na usługi bezpieczeństwa, które przynoszą niewielkie korzyści dla ich działalności. Daje im również pełny dostęp do doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa i najnowszych narzędzi bezpieczeństwa za stałą i możliwą do zarządzania cenę. Dzięki SECaaS Twój zespół IT, dyrektor IT (CIO) i dyrektor ds. technologii (CTO) mogą skupić się na realizacji innych celów organizacyjnych.

Wpływy geopolityczne

Napięcia geopolityczne wzrosły w ostatnim czasie. Wojna na wyniszczenie między Rosją a Ukrainą, konflikt między Izraelem a Hamasem oraz operacje szpiegowskie i cyberprzestępcze, które Chiny, Rosja, Korea Północna i Iran nadal podejmują, aby osiągnąć swoje cele geopolityczne: oczekuje się, że wszystkie one odcisną swoje piętno na krajobrazie cyberbezpieczeństwa w 2024 roku.

W 2024 r. na całym świecie odbędzie się nie mniej niż 40 wyborów krajowych. Ponieważ motywacje podmiotów stanowiących zagrożenie wykraczają poza zyski finansowe, wielu ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa przewiduje wzrost liczby ataków wymierzonych w podmioty nieposiadające centrów zysku. Przykładami takich celów są szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i inne podstawowe usługi. Cyberprzestępcy będą w coraz większym stopniu sprzedawać swoje umiejętności i wiedzę specjalistyczną za pośrednictwem ofert ransomware-as-a-service, malware-as-a-service i DDoS-as-a-service. Agencje wywiadowcze i rządy mogą czerpać korzyści z tej komercjalizacji cyberprzestępczości, atakując swoich (postrzeganych) wrogów.

Dojrzałe koncepcje i struktury SASE

Rozwiązania SASE (secure access service edge) mają szansę na dalszy wzrost popularności w przyszłym roku. Zgodnie z przewidywaniami firmy Gartner, do 2024 r. ponad 40% przedsiębiorstw wdroży wyraźne strategie dotyczące przyjęcia SASE w porównaniu do zaledwie 1% w 2018 r. W miarę jak praca zdalna staje się coraz bardziej trwała, a aplikacje oparte na chmurze rozprzestrzeniają się, koncepcje i ramy SASE staną się coraz bardziej krytyczne dla zabezpieczenia nowoczesnych architektur sieciowych.

Oczekuje się, że:

  • Zwiększone przyjęcie środowisk wielochmurowych w ramach rozwiązań SaaS, PaaS i IaaS przyspieszy popularność i dalszy rozwój koncepcji, frameworków i narzędzi SASE.
  • Edge computing będzie napędzać zdalne wdrożenia SASE.
  • Dostawcy będą rozszerzać zakres swoich rozwiązań SASE. Single-vendor SASE będzie prawdopodobnie gorącym towarem w 2024 roku.
Placeholder for Alex kotliarskyi our QHRTE2 IM unsplashAlex kotliarskyi our QHRTE2 IM unsplash

Silne pojawienie się SSE

SSE jest częścią struktury SASE. Oczekuje się, że przyjęcie rozwiązań SSE przyspieszy w 2024 r., ponieważ specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa coraz częściej sięgają po nowoczesne, ujednolicone platformy i odchodzą od silosowych rozwiązań punktowych w celu poprawy bezpieczeństwa, obniżenia kosztów i uproszczenia zarządzania bezpieczeństwem. Rosnąca popularność SSE jest częściowo napędzana ewolucją użytkownika końcowego. Gartner nazywa to "siłą roboczą skoncentrowaną na człowieku", ponieważ wiele nowoczesnych protokołów i technologii bezpieczeństwa obraca się wokół tożsamości użytkownika, a nie lokalizacji. Ciągłe wdrażanie chmury również dodaje wiatru w żagle SSE, ponieważ technologia ta może zapewnić bezpieczeństwo z i dla chmury.

Zero Trust pozostaje na topie

Koncepcja bezpieczeństwa zero trust nabrała znacznego rozpędu w 2022 i 2023 roku, ewoluując z niszowego podejścia do fundamentalnego aspektu strategii cyberbezpieczeństwa. Jest to również związane z faktem, że zero trust jest ważną częścią SSE. Zero zaufania powinno i pozostanie na pierwszym miejscu w 2024 roku, zwłaszcza w przypadku wszystkich pracowników zdalnych i rozprzestrzeniania się urządzeń (zarówno urządzeń użytkowników końcowych, jak i IoT). Niektóre firmy rozpoczną podróż w kierunku kompleksowych ram zero trust, podczas gdy inne osiągną kolejny etap tej operacji lub nawet dotrą do ostatecznego celu swojej podróży w kierunku zero trust.

Większy nacisk na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Urządzenia mobilne stały się integralną częścią zarówno naszego życia osobistego, jak i zawodowego. Coraz częściej polegamy na nich w wielu zadaniach, takich jak praca zdalna, transakcje finansowe i wideokonferencje. To sprawia, że smartfony i tablety są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, którzy polują na dane lub pieniądze.

Dostawcy cyberbezpieczeństwa zdają sobie z tego sprawę i oczekuje się, że w 2024 r. zainwestują jeszcze więcej pieniędzy, czasu i zasobów w bezpieczeństwo mobilne. Kluczowe funkcje bezpieczeństwa mobilnego obejmują silne protokoły szyfrowania (które zapewniają bezpieczne przesyłanie danych między urządzeniami), MFA i zaawansowane funkcje rejestrowania sesji.

Nadchodzące wdrożenie NIS2

NIS2 jest już w drodze. Termin wdrożenia wyznaczono na październik 2024 roku. NIS2 to zmieniona wersja istniejącej dyrektywy NIS w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Jedną z dużych zmian, jeśli porównasz nowe ramy z ich poprzednikiem, jest ich zwiększony zakres. Wcześniej była ona skierowana do dużych, kluczowych firm, takich jak przedsiębiorstwa energetyczne i dostawcy wody. NIS2 ma również zastosowanie do (mniejszych) firm, które są częścią tych samych łańcuchów wartości.

W związku z tym zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem stron trzecich wymaga coraz większej uwagi. Ponieważ nowe przepisy wymagają od firm więcej, jeśli chodzi o ochronę danych, infrastrukturę IT i udostępnianie informacji, a także wiążą się z bardziej rygorystycznym monitorowaniem przez UE, polityka bezpieczeństwa wielu organizacji będzie w dużej mierze koncentrować się na wdrożeniu NIS2 w 2024 roku.

Konsolidacja dostawców zabezpieczeń

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz bardziej złożoną kwestią. Krajobraz zagrożeń stale ewoluuje, a sieci stają się coraz bardziej złożone. W obliczu rosnącej złożoności operacyjnej i zwiększonego ryzyka cybernetycznego wiele organizacji (około 75%) chce skonsolidować swoich dostawców cyberbezpieczeństwa, aby zmniejszyć złożoność i poprawić poziom ryzyka.

Współpraca z jednym lub ograniczoną liczbą dostawców zabezpieczeń jest łatwiejsza, ponieważ masz jeden lub tylko kilka punktów kontaktowych. Poprawia to i ułatwia komunikację i konserwację. Konsolidacja dostawców często stwarza okazję do uzyskania lepszych rabatów cenowych od obecnych dostawców i ich konkurentów. Trend konsolidacji ma głęboki wpływ na krajobraz dostawców zabezpieczeń. Najwięksi z nich umacniają swoją pozycję lub rosną, podczas gdy wielu mniejszych dostawców znika lub zostaje wchłoniętych przez dużych graczy z branży.

Rozwój obliczeń kwantowych

Obliczenia kwantowe są na fali wznoszącej i rewolucjonizują nasze poglądy na przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów. Kiedy prognozujemy rozwój komputerów kwantowych w świecie cyberbezpieczeństwa, widzimy, że komputery kwantowe stwarzają zarówno możliwości, jak i wyzwania. Główne wyzwanie? Ze względu na swoją ogromną moc i możliwości, komputery kwantowe są w stanie szybko złamać tradycyjne metody szyfrowania, takie jak RSA i ECC, czyniąc wiele istniejących (i obecnie całkowicie bezpiecznych) systemów bezpieczeństwa podatnymi na ataki.

Z drugiej strony, ogromna moc obliczeniowa komputerów kwantowych oferuje również ogromny potencjał w zakresie wzmacniania i doskonalenia środków cyberbezpieczeństwa. Obliczenia kwantowe mogą na przykład usprawnić metody szyfrowania, opracować bardziej wyrafinowane algorytmy wykrywania cyberzagrożeń i skutecznie zarządzać bezpiecznymi operacjami na danych na dużą skalę.

Nomios: secure and connected

Jest jedna rzecz, która łączy wszystkie trendy w cyberbezpieczeństwie w 2024 roku: nowoczesne organizacje nie tylko chcą korzystać z nowych i innowacyjnych technologii; one ich potrzebują. Szukają rozwiązań, które pomogą pchnąć ich biznes do przodu. Bezpieczeństwo jest często traktowane po macoszemu.

W tym miejscu pojawia się Nomios. Podczas gdy budujesz nowy system lub przeprojektowujesz istniejące, możemy proaktywnie pomóc Ci w kwestiach bezpieczeństwa i wypełnić lukę między bezpieczeństwem biznesowym a bezpieczeństwem IT. W Nomios koncentrujemy się na osiąganiu długoterminowych wyników i tworzeniu podręczników reagowania na incydenty. Dzięki ponad szesnastoletniemu doświadczeniu w zakresie sieci i bezpieczeństwa, nasze podejście jest zarówno strategiczne, jak i proaktywne. Nasze centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) i usługi MDR to nie tylko systemy monitorowania; to epicentra zaawansowanego wykrywania zagrożeń, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie SIEM i SOAR, wzbogacone o najnowsze przełomy w inteligencji zagrożeń i uczeniu maszynowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów ds. sieci i bezpieczeństwa już dziś. Z przyjemnością Cię poznamy!

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man