Placeholder for Fortinet Partner/ ResellerFortinet Partner/ Reseller
Gold Partner

Bezpieczeństwo sieci

Struktura zabezpieczeń firmy Fortinet zapewnia szeroką, zintegrowaną i zautomatyzowaną ochronę wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Placeholder for Visibility and ManagementVisibility and Management
Fortinet bezpieczeństwo sieci

Rozwiązania

Bezpieczeństwo sieci, definicje i objaśnienia

Bezpieczeństwo sieci to technologie, procesy i zasady stosowane do ochrony sieci, ruchu sieciowego i zasobów dostępnych w sieci przed cyberatakami, nieautoryzowanym dostępem i utratą danych. Każda organizacja, od małych firm po największe przedsiębiorstwa i dostawców usług, w każdej branży wymaga bezpieczeństwa sieciowego, aby chronić krytyczne zasoby i infrastrukturę przed szybko rosnącą powierzchnią ataku.

Bezpieczeństwo sieci musi zapewniać ochronę na wielu krawędziach sieci, a także wewnątrz sieci, przy zastosowaniu podejścia warstwowego. Podatności istnieją wszędzie, od urządzeń i ścieżek danych po aplikacje i użytkowników. Ponieważ organizacje napotykają na tak wiele potencjalnych zagrożeń, istnieją również setki narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem sieci, które mają na celu przeciwdziałanie poszczególnym zagrożeniom lub exploitom, albo wspomaganie innych krytycznych potrzeb infrastruktury, takich jak ciągła zgodność z przepisami. Organizacje powinny traktować priorytetowo rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego, które obejmują wiele zagrożeń, wykorzystując podejście platformowe, w którym priorytetem jest integracja i automatyzacja.

Strategia Fortinet security-driven networking

Strategia Security-driven Networking firmy Fortinet ściśle integruje infrastrukturę sieciową organizacji i architekturę zabezpieczeń, umożliwiając skalowanie i zmiany w sieci bez uszczerbku dla operacji bezpieczeństwa. To podejście nowej generacji jest niezbędne do skutecznej obrony w dzisiejszych, bardzo dynamicznych środowiskach - nie tylko poprzez zapewnienie spójnego egzekwowania przepisów w ramach dzisiejszych, bardzo elastycznych perymetrów, ale również poprzez wprowadzenie zabezpieczeń głęboko w samą sieć.

Placeholder for Woman working in datacenterWoman working in datacenter

Bezpieczeństwo sieci dla firm

Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych

Bezpieczeństwo sieci korporacyjnej, szczególnie w przypadku dużych i rozproszonych przedsiębiorstw, wymaga zintegrowanego, zautomatyzowanego, gotowego do pracy w chmurze podejścia i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, którego priorytetem jest ochrona sieci korporacyjnej, jej aktywów i danych, a także zachowanie łączności i doskonałego doświadczenia użytkowników dla pracowników i klientów. Bezpieczeństwo cybernetyczne sieci korporacyjnej nie oznacza jedynie trzymania złych ludzi na dystans; starsze systemy, zarządzanie poprawkami, zmęczenie alarmami oraz brak wykwalifikowanych pracowników zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym i sieciowym mają wpływ na wybór odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego. Strategia bezpieczeństwa sieciowego dla przedsiębiorstw powinna zawierać zarówno narzędzia sprzętowe, jak i programowe; obejmować modele dostępu w siedzibie firmy, hybrydowe i w chmurze; maksymalizować ochronę przed najróżniejszymi zagrożeniami internetowymi; zarządzać tym, co wchodzi i wychodzi z sieci firmowej; oraz zarządzać tym, kto ma dostęp do czego w sieci.

Bezpieczeństwo sieciowe małych firm

Atakujący często atakują małe firmy, stosując takie techniki jak ransomware, doskonale zdając sobie sprawę, że zabezpieczenia sieci małych firm są często żałośnie niewystarczające. Ważne jest, aby wszystkie małe firmy wybrały odpowiednie narzędzia, które pomogą chronić dane i zasoby firmy, w tym bezpieczne sieci Wi-Fi, wirtualne sieci prywatne (VPN), uwierzytelnianie wieloczynnikowe i zapory ogniowe w oddziałach. Scentralizowane zarządzanie oparte na chmurze upraszcza również bieżące operacje dzięki przydatnym regułom i zasadom, dzięki czemu małe firmy mogą szybko wdrażać nowe technologie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo firmy.

Fortinet

Znalezienie systemu bezpieczeństwa sieciowego

"Jak zrobić to jeszcze szybciej?" to pytanie, które pojawia się od zarania innowacji cyfrowych i dotyczy bezpieczeństwa sieciowego wtedy, teraz i w przyszłości. Szybkość jest siłą napędową transformacji cyfrowej i sposobu, w jaki transformuje ona biznes, umożliwiając wydajność, dostęp, rozwój aplikacji, produktywność, przychody i zwrot z inwestycji (ROI). Dlatego właśnie wysoka wydajność jest krytycznym atrybutem narzędzi bezpieczeństwa sieciowego - zwłaszcza w erze środowisk hiperskalowych i hiperpołączonych, w których tradycyjne systemy bezpieczeństwa sieciowego nie będą już w stanie dotrzymać kroku, nie będą w stanie zapewnić bezpiecznej łączności i nie będą w stanie spełnić wymagań użytkowników. Wydajność zabezpieczeń jest złotym standardem dla organizacji działających na krawędzi cyfrowej innowacji; nawet milisekundowe spowolnienie może mieć ogromne negatywne konsekwencje w tej skali.

Wyrafinowane, ukierunkowane ataki stanowią duże wyzwanie dla zabezpieczenia sieci. Właściwe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego będą w stanie pozyskiwać aktualne informacje o zagrożeniach, aby chronić przed exploitami, podatnościami, dniami zerowymi oraz znanymi i nieznanymi wcześniej atakami.

Widoczność jest jednym z największych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego; nie można kontrolować i zarządzać tym, czego nie widać. W miarę jak infrastruktura cyfrowa staje się coraz bardziej rozproszona, a organizacje łączą infrastrukturę lokalną i chmurową, pojawia się znacznie więcej potencjalnych martwych punktów w bezpieczeństwie sieci. Wybierz rozwiązanie, które może obiecać najlepszą możliwą widoczność i kontrolę środowiska sieciowego.

Złożoność sieci to nie tylko wyzwanie w zarządzaniu, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa. Złożone sieci mają więcej wejść i więcej okazji do ataku - cała powierzchnia ataku rozszerza się dzięki rozproszonej infrastrukturze i makro-trendom, takim jak przynoszenie własnych urządzeń (BYOD) i Internet rzeczy (IoT), które każdego roku tworzą wiele milionów nowych połączeń z sieciami firmowymi. Przedsiębiorstwa powinny nalegać na scentralizowane zarządzanie siecią, przy użyciu pojedynczej konsoli zarządzającej, nawet w przypadku wysoce rozproszonych środowisk z wieloma różnymi narzędziami. Prostota - w infrastrukturze, w narzędziach, w zarządzaniu - sprawia, że sieć jest bezpieczniejsza.

Skontaktuj się z nami już dziś

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

Szukasz szczegółów dotyczących cen, informacji technicznych, pomocy technicznej lub niestandardowej wyceny? Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Placeholder for Portrait of nomios employee2Portrait of nomios employee2
Updates

Więcej aktualizacji