SOC Cyberbezpieczeństwo

Poruszanie się po krajobrazie cyberbezpieczeństwa w 2024 roku: Kluczowe trendy w bezpieczeństwie SOC

Avinash Shet
Placeholder for Avinash shetAvinash shet

Avinash Shet , SOC Delivery Lead , Nomios Holandia

Do przeczytania w 5 min.
Placeholder for Looking at SOC security trendsLooking at SOC security trends

Share

Każda organizacja chce mieć najnowocześniejszą ochronę przed cyberatakami, zwłaszcza że te są coraz bardziej złożone i coraz częściej się zdarzają. Pozostawanie w tyle w dziale bezpieczeństwa może kosztować organizację miliony euro i może potencjalnie doprowadzić do poważnego uszczerbku na reputacji.

Dobrze zarządzane centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) oferuje narzędzia i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, które są potrzebne do utrzymania bezpiecznego i odpornego środowiska IT. SOC można postrzegać jako scentralizowaną jednostkę obejmującą fizyczną lokalizację, personel i narzędzia przeznaczone do monitorowania, wykrywania, reagowania i łagodzenia zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla organizacji.

Aby wykonywać swoje zadania związane z bezpieczeństwem, SOC wykorzystuje połączenie technologii i zestawu procesów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Ponieważ dziedzina monitorowania bezpieczeństwa stale się rozwija, trendy i najlepsze praktyki SOC podlegają zmianom. W tym artykule zbadamy najważniejsze trendy w zakresie bezpieczeństwa SOC w 2024 roku.

Ważne trendy w zakresie SOC w 2024 r.

Najnowsze trendy w zakresie cyberbezpieczeństwa i SOC odzwierciedlają zmianę w kierunku bardziej zaawansowanych i proaktywnych podejść do wykrywania i reagowania na zagrożenia. Przyjrzyjmy się trendom bezpieczeństwa SOC, które naprawdę mają znaczenie w 2024 roku.

Przejście na MDR

Tradycyjnie organizacje polegały głównie na wewnętrznych zespołach ds. bezpieczeństwa, które monitorowały swoje sieci i systemy pod kątem potencjalnych zagrożeń. Jednak rosnąca złożoność środowisk IT i rozprzestrzenianie się zaawansowanych cyberzagrożeń sprawiły, że nadążanie za najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa stało się dla tych zespołów większym wyzwaniem. Usługi MDR (Managed Detection & Response) zapewniają organizacjom dostęp do specjalistycznej wiedzy i zaawansowanych narzędzi, które mogą pomóc im skuteczniej monitorować swoje systemy i wykrywać potencjalne problemy z bezpieczeństwem.

Powstanie SOAR

Kolejnym kluczowym trendem SOC jest rosnąca popularność security orchestration, automation and response (SOAR). Narzędzia SOAR mają za zadanie pomóc organizacjom w automatyzacji i usprawnieniu procesów reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. Korzystając z narzędzi SOAR, organizacje mogą szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ataki złośliwego oprogramowania lub naruszenia danych.

Jednym z kluczowych sposobów, w jaki narzędzia SOAR mogą zautomatyzować działania związane z reagowaniem na zagrożenia bezpieczeństwa, jest zapewnienie scentralizowanej platformy do koordynowania i zarządzania różnymi krokami związanymi z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa. Na przykład, narzędzia SOAR mogą automatycznie gromadzić i analizować dane z wielu źródeł. Przykładem takich źródeł są urządzenia sieciowe, serwery i aplikacje. Dane z tych źródeł są gromadzone i wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i określenia odpowiedniej reakcji na konkretne zagrożenie lub incydent bezpieczeństwa.

Po zidentyfikowaniu potencjalnego zagrożenia, narzędzia SOAR mogą zautomatyzować wykonanie czynności związanych z reakcją, takich jak izolacja hostów lub ustawienie blokad na zaporze. Wynik? Organizacje mogą szybko opanować i złagodzić wpływ incydentu bezpieczeństwa oraz zapobiec jego rozprzestrzenieniu się na inne części środowiska IT. Narzędzia SOAR zapewniają więc organizacjom możliwość automatyzacji i przyspieszenia procesów reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa, umożliwiając zespołom skuteczniejsze wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

SIEM, NDR i EDR

SOAR może być stosowany w połączeniu z zarządzaniem informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), Network Detection and Response (NDR) oraz Endpoint Detection and Response (EDR). Podejścia te nie są ze sobą sprzeczne, ale wzajemnie się uzupełniają. SIEM, NDR, EDR odgrywają ważną rolę na pierwszej linii zabezpieczeń SOC, filtrując i wykrywając incydenty bezpieczeństwa. SOAR przenosi bezpieczeństwo SOC na wyższy poziom, oferując odpowiednie środki zaradcze dla rzeczywistych zagrożeń. Kontynuuj czytanie naszego bloga "SIEM czy SOAR" i "Jak SIEM, NDR, EDR uzupełniają się nawzajem", aby uzyskać więcej informacji.

Wykorzystanie automatyzacji i sztucznej inteligencji

Innym kluczowym trendem w monitorowaniu bezpieczeństwa jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (specyficzny podzbiór AI) do wykrywania nieznanych zagrożeń. Podczas gdy tradycyjne monitorowanie bezpieczeństwa ma tendencję do skupiania się na wykrywaniu znanych zagrożeń, narzędzia zasilane przez AI mogą pomóc organizacjom w identyfikowaniu i reagowaniu na nowe i pojawiające się zagrożenia, które mogły nie zostać wcześniej zidentyfikowane.

Na przykład algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować duże ilości danych dotyczących bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania wzorców i anomalii, które mogą wskazywać na obecność potencjalnego zagrożenia. Może to umożliwić organizacjom proaktywne wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa na długo przed tym, jak zagrożenia te spowodują znaczne szkody finansowe, operacyjne lub związane z reputacją.

Wzrost popularności zarządzanych usług SOC

Zatrudnienie zaangażowanego i profesjonalnego SOC jest ogromnym wyzwaniem w naszych obecnych czasach. Rynek pracy dla specjalistów IT jest niewiarygodnie napięty. Wykwalifikowani, wyspecjalizowani i utalentowani specjaliści IT są bardzo poszukiwani, ale trudno ich znaleźć. Wolne stanowiska pracy w obszarze bezpieczeństwa IT są obfite, podczas gdy dostępnych ekspertów ds. bezpieczeństwa IT jest tak mało.

Ze względu na niedopasowanie popytu i podaży, coraz więcej organizacji zwraca uwagę na rozwiązania typu managed SOC. Zarządzany SOC, nazywany również SOC jako usługa, pozwala na korzystanie z usług i doświadczenia zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, którzy monitorują środowisko chmury, urządzenia, logi i sieć pod kątem zagrożeń. Managed SOC jest oparty na modelu subskrypcyjnym. Płacisz miesięczną lub roczną opłatę, aby zapewnić, że zagrożenia są wykrywane i odpowiednio reagowane.

Dzięki zarządzanemu SOC czerpiesz korzyści z całodobowego monitorowania infrastruktury IT, bez konieczności dokonywania znacznych inwestycji w oprogramowanie zabezpieczające, sprzęt, ekspertów ds. bezpieczeństwa i szkolenia.

Chroń swoją organizację w 2024 roku

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze trendy w monitorowaniu bezpieczeństwa mają jeden wspólny mianownik: odzwierciedlają przesunięcie w kierunku bardziej proaktywnych i zaawansowanych podejść do wykrywania i reagowania na zagrożenia. Wykorzystując wiedzę i zaawansowane narzędzia dostarczane przez usługi MDR w połączeniu z SOAR oraz stosując sztuczną inteligencję do wykrywania nieznanych zagrożeń, organizacje są w stanie lepiej chronić się przed niebezpieczeństwami, które kryje stale ewoluujący krajobraz zagrożeń.

Jak Nomios może Ci pomóc

Szukasz dedykowanego SOC, który łączy wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty? Oto czego możesz oczekiwać od Nomios:

  • Pełny monitoring bezpieczeństwa 24/7. SOC monitoruje zaawansowane zagrożenia cybernetyczne w sieciach, środowiskach on-premises, chmurach publicznych, aplikacjach SaaS oraz punktach końcowych.

  • Analitycy Nomios SOC identyfikują i walidują zagrożenia, współpracując z zespołem reagowania na incydenty, aby kierować i automatyzować zarówno reakcję, jak i remediację.

  • SOC wykrywa pojawiające się i ewoluujące zagrożenia dzięki stale aktualizowanej informacji o zagrożeniach.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o usłudze SOC24 w Nomios? W takim razie nie wahaj się skontaktować z nami.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Zadzwoń teraz
Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man